11.1 Statistikkvedlegg

11.1.1 Barnehager

Barnehager2010201120122013
Barn i barnehage
0-6 år i alt7 7097 7837 8847 866
0-3 år kommunale barnehager1 9121 8741 9621 817
0-3 år private barnehager9679689971 016
3-6 år kommunale barnehager2 9903 1293 1143 173
3-6 år private barnehager1 8401 8121 7761 830
Tilbud til barn med spesielle behov
Styrket barnehagetilbud, antall barn330425468496
Tilbud i spesielt tilrettelagt avdeling (smågruppe), antall barn42484840
Spesialpedagogisk hjelp av spesialpedagogisk team, antall barn143264336266
Hallliwicksvømming, antall barn med tilbud27310-
Barn som har fått innvilget søknad om prioritert barnehageplass
Innvilget søknad om prioritert plass, totalt296491187130
Helse barn33332915
Helse familie611227562
Generell forebygging510101
Søkt inn av barneverntjenesten20191719
Språklige minoriteter1773075733
Antall barnehager
Kommunale barnehager/virksomheter, inkl. 2 åpne barnehager78 / 5776 / 5672 / 5872 / 55
Barnehager adm. lagt under skole2211
Private barnehager/virksomheter*, inkl. 5 åpne barnehager55 / 5155 / 515555
Tabell 11.1 Barnehager
Last ned tabelldata (Excel)

11.1.2 Grunnskole og SFO

Grunnskole og SFO2010201120122013
Grunnskole
A: Barn skolepliktig alder: 6-15 år15 56515 58515 53215 547
B: Elever i Stavangerskolen, herav:14 71114 58414 50714 583
- Barnetrinn10 11610 03810 07910 242
- Ungdomstrinn4 5954 5464 4284 341
Sum årsverk personale med lederoppgaver116115118128
Sum årsverk til undervisning1 0791 0431 0871 079
Elever med enkeltvedtak om spesialundervisning etter Opplæringsloven § 5-19801 0721 2531 397
Elever med særskilt språkopplæring etter Opplæringsloven § 2-81 0149061 0301 198
Skolefritidsordning
Barn i SFO4 3664 3744 4934 744
Barn i SFO med 100% plass3 4643 4943 4163 818
Dekningsgrader
Andel elever med særskilt språkopplæring etter Opplæringsloven § 2-86,96,27,18,2
Andel elever med spesialundervisning etter Opplæringsloven § 5-16,77,48,69,6
Andel elever 1.-4. trinn med plass i kommunal SFO75,975,775,977,5
Produktivitet
Lærertetthet i ordinær undervisning18,218,618,118,6
Tabell 11.2 Grunnskole og SFO
Last ned tabelldata (Excel)

11.1.3 Kulturskolen

Kulturskolen2010201120122013
Netto driftsutgifter pr. deltaker ekskl. korps/kor7 6087 9789 0148 741
Antall elevplasser kulturskolen:3 3823 3513 3843 473
- Musikk i livets begynnelse1018595101
- Generell musikkopplæring 2. og 3. klasse585560560566
- Instrumental 1 5721 5631 6711 666
- Annen musikkopplæring34474025
- Dans 590577577773
- Bilde / visuell kunst708710587
- Drama/teater246233210175
- Samspill/kammermusikk18418311068
- Skapende skriving161612
Tabell 11.3 Kulturskolen
Last ned tabelldata (Excel)

11.1.4 PPT

PPT20102011
Antall saker barn2 7682 817
Antall saker voksen9991
Antall nye saker689789
Antall sakkyndig vurderinger753802
Antall henvisninger152247
Kvalitet
Antall på venteliste110101
Tilbud systemarbeid
Antall nettverk og konsultasjoner14696
Antall kurs94154
Tabell 11.4 PPT
Last ned tabelldata (Excel)

11.1.5 Johannes læringssenter

Johannes læringssenter2010201120122013
Barnehage
Innføringsbarnehagen på Johannes LæringssenterAntall barn46565651
Barnehager flerspråklige assistenter"379419522482
Grunnskole
Innføringsskolen på Johannes Læringssenter (1-7. trinn)Antall elever203206246274
Grunnskoler - tospråklig fagundervisning og morsmålsopplæring"750830784820
Tospråklig fagopplæring og morsmålsopplæring (Innføringssk.)"175186243266
Voksenopplæring
Overgangsordning (timetelling)Antall deltakere379
Pr. capita-tilskudd (tilskudd over 5 år)"8781 0161 001928
Norskopplæring - asylsøkere (oppstart november)"92861814
Norskopplæring, INTRO-program for Stavanger "231223234258
Norskopplæring, INTRO-program fra andre kommuner"41615961
Samfunnskunnskap på et språk deltakeren forstår, 50 timer"582670643640
Antall språk i samfunnskunnskap – 50 timer Antall språk15151215
Kvalifiseringsprogr. (inkl. Arbeidstreningsseksj. og Cafe Gummien)Antall deltakere80676064
Norskopplæring - betalingsdeltakere på dag og kveld"1 0871 0891 3041 552
Norskopplæring - nettundervisning"225417500667
Oppdragsundervisning - eksterne kurs"- 16
Grunnskole og språkkl. minoritetsspråklige ungd. (16-25 år), innvandrere"180175180179
Grunnskole og språkkl. minoritetsspråklige ungd. (16-25 år), asylsøkere"20-
Grunnskole norske voksne "4421
Engelsk voksne på dag - norske og minoritetsspråklige "90185215216
Engelsk voksne på kveld - norske og minoritetsspråklige "- - 1144
Spesialundervisning for voksne "175233183178
Fagkonsulent innen synAntall klienter163168144158
Fagkonsulent innen hørsel"356433406445
Rådgiverkontor for hørselshemmede"163160152164
Datahjelp"39283420
Kvalitet
Antall plasser i mottaksbarnehagen48484848
Antall timer i gjennomsnitt (1.-7. klassetrinn)30282828
Antall timer MMO og TFO i gjennomsnitt (1.-7. klasse)*3344
Min. antall timer norskopplæring og samfunnskunnskap300300300300
Maks. timetall for innvandrere - spor 1-32 7002 7002 7003 000
Maks. timetall for deltakere i introduksjonsprogrammet2 7002 7002 7003 000
* MMO: morsmålsopplæring, TFO: tospråklig fagopplæring
Tabell 11.5 Johannes læringssenter
Last ned tabelldata (Excel)

11.1.6 Helsestasjons- og skolehelsetjeneste

Helsestasjons- og skolehelsetjeneste2010201120122013
Årsverk helsesøster42424449
Årsverk jordmor66,256,457
Årsverk psykologer1,92,933
Årsverk Helsestasjonens familiesenter6,56,577
Fødsler1 9561 9121 8011 823
Gravide til svangerskapskontroll hos jordmor1 3021 2951 2891 353
Konsultasjoner helsestasjon 0-5 åringer40 65745 12444 12344 984
Konsultasjoner skolebarn 6-15 år21 03920 74322 87426 886
Telefonkontakter helsestasjon7 1327 2577 2807 503
Barselgrupper162161134153
Antall deltakere i barselgrupper1 3651 3361 0451 301
Tverrfaglige samarbeidsmøter347426445472
Helsestasjonens Familiesenter, antall henvendelser411446473490
Psykologtjenesten, antall brukere71120189201
Kvalitet
Dekningsgrad hjembesøk nyfødte39,0 %42,2 %55,4 %66 %
Andel fullvaksinerte 2 åringer kikhostevaksine91 %96 %94 %95 %
Andel fullvaksinerte 10 klasse MMR vaksine94 %96 %94 %91 %
Tabell 11.6 Helsestasjons- og skolehelsetjeneste
Last ned tabelldata (Excel)

11.1.7 Ungdom og fritid

Bydelshus og fritidsklubber Bydel/senter/aktivitetSum besøkende 2012Andel barn og unge (0-25 år) 2012%-andel barn og unge 2012Sum besøkende 2013 Andel barn og unge (0-25 år) 2013%-andel barn og unge 2013
Øyahuset Hundvåg39 21316 55842,236 44113 41336
Midjord bydelshusStorhaug29 25716 9805823 84213 04754
Madla bydelshusMadla71 77420 23928,276 04321 34928
Kvernevik bydelshusKvernevik27 04813 94151,535 25119 93928
Tasta bydelshusTasta38 59131 0828137 94818 77849
Tjensvoll bydelshusTjensvoll 22 9568 3813727 80910 62438
Fritid PUHTjensvoll 7 9092 723348 4263 14037
Bekkefaret bydelshusHillevåg41 12414 0613445 62014 50832
Gausel bydelshusGausel73 93366 2939082 48075 74092
Ungdommens motorsenterHillevåg4 5173 95187,56 3485 59988
Metropolis / TeipenSentrum47 45047 0009943 00043 000100
Rock Comp / RUFBydekkende7 7197 7191007 719- -
BakgårdenBydekkende1 1011 101100692692100
Sum besøkende412 592250 029431 619239 829
Tabell 11.7 Bydelshus og fritidsklubber
Last ned tabelldata (Excel)
Fiks Ferigge ferie (FFF)SommeraktiviteterSum besøkende 2012Sum besøkende 2013
Ferieklubb689588
Sommerleir Vier161166
Ungdomsleir Vier3938
tour de amazingGirls Rock camp48
Camp 4859 grader Nord1918
Rockeskole/filmskole4531
Sommerleir Lundsvågen187195
utgikkUngdomsleir Sirdal11
utgikkSommerleir Sirdal48
utgikkAktivitetsuke med svømming112
utgikkFotballskole135
utgikkFriidrett73
utgikkKarate77
utgikkSeiling56
utgikkRidekurs69
utgikkRideleir74
utgikkSkateskole28
utgikkKlatrekurs10
utgikkGolf76
Sum besøkende Fiks Ferigge Ferie19131044
Tabell 11.8 Fiks Ferige Ferie (FFF)
Last ned tabelldata (Excel)

11.1.8 Barneverntjenesten

Barneverntjenesten2010201120122013
Alle barn med tiltak838779883902
- med hjelpetiltak i hjemmet (KOSTRA 251) pr 31.12.573503545578
- med tiltak utenfor hjemmet (KOSTRA 252) pr 31.12.265276338324
Nye meldinger946851831930
Henleggelsesprosent meldinger28 %38 %26 %18 %
Nye undersøkelsessaker706538613759
Henleggelsesprosent for undersøkelser50 %47 %41 %41 %
Nye barn med vedtak om tiltak298266301395
Antall Fylkesnemndsaker44214153
Antall Midlertidige vedtak godkjent av fylkesnemnda43345344
Kvalitet
Oversittelser av lovpålagte frister for gjennomføring av undersøkelse40 %24 %27 %
Medhold midlertidige vedtak i fylkesnemnda98 %92 %98 %89 %
Medhold saker i fylkesnemnda86 %92 %89 %81 %
Fordeling etter sakstype pr. 31.12.
Barn som får hjelpetiltak i hjemmet, (KOSTRA 251)68 %65 %62 %64 %
Barn som er plassert utenfor hjemmet (KOSTRA 252)32 %35 %38 %36 %
Tabell 11.9 Barneverntjenesten
Last ned tabelldata (Excel)

11.1.9 Helse- og sosialkontor

Bestillerfunksjon*2010201120122013
Antall klager til kommunal klagenemd /formannskapet2417
Antall klager Fylkesmannen/Helsetilsynet i Rogaland2519
*nye organiseringen som skjedde i 2012 gjør at de ikke finnes tilsvarende tall for 2011/ 2010.
Tabell 11.10 Bestillerfunksjon
Last ned tabelldata (Excel)
BehovsdekningAntall boenheter2010201120122013
Ventelister
Ordinær kommunal bolig1 614130117129127
Bolig for personer med ruslidelser Rehabiliteringsseksjonen25273607379
Bofellesskap PUH16095657364
Bofellesskap psykiske lidelser14552485655
Bofellesskap rus og psykiske lidelser24201044
Bofellesskap fysisk funksjonshemming2688413
Omsorgsbolig med innskudd/BBL9154425339
Omsorgsbolig uten innskudd29245352530
Dagsenter puh43581016
Dagsenter funksjonshemmede142321
Brukerstyrte tjenester
Antall personer med omsorgslønn94979884
Antall personer med personlig assistent25303039
Koordineringsfunksjon
Antall innvilget individuell plan (IP)718719677457
Samhandlingsreform
Snitt antall utskr.klare pasienter SUS> 1 dag (tom 2011)18,623
Antall betalingsdøgn SuS (fom 2012)898328
Tabell 11.11 Behovsdekning
Last ned tabelldata (Excel)

11.1.10 NAV-kontor

NAV-kontor2010201120122013
Sosialtjenesten
Mottakere av sosialhjelp3 1583 1692 9613 192
- Andel under 25 år 24%24%23%22%
- Andel med sosialhjelp som viktigste kilde livsopphold19%17%29%30%
- Andel langtidsmottakere (sosialhjelp over 6 mnd. siste år)38%38%38%37%
Nyregistrerte i løpet av året688580518592
Stønadsmottakere i % av befolkning 2,52,52,32,4
Utbetalt sosialhjelp (mill. kr. brutto)128,1130,6128,9147,9
Rusvern: Antall brukere dekning av priv institusjon/reise 15811099115
Rusvern: Utbetalt (mill kr) dekning av priv institusjon/reise 7,85,34,57,8
Midlertidig bolig, utbetalt (mill kr)9,19,514,618,4
Midlertidig bolig, antall brukere221222289356
Antall unge u/25 år på hospits22192127
Kvalitet
Klagesaker om sosialhjelp oversendt fylkesmannen961306179
Klagesaker om sosialhjelp avgjort av fylkesmannen87968185
Andel klagesaker sosialhjelp med medhold83917277
Service
Gjennomsnittlig ventetid (dager) søknad økonomisk sosialhjelp8,77,48,28,4
Tabell 11.12 NAV-kontor
Last ned tabelldata (Excel)

11.1.11 Alders- og sykehjem

Alders- og sykehjem2010201120122013
Antall sykehjemsplasser pr 31.12.945918967967
Andel sykehjem korttid20,7 %20,0 %19,8 %19,8
Antall rehabiliteringsplasser totalt inkl Spania37374141
Antall plasser aldershjem og bofellesskap eldre175175175166*
Antall dagsenterplasser214235235235
*rettet opp feil, det har kun vært 166 plasser siden 2010
Kvalitet
Andel plasser i enerom89,2 %94,7 %97,7 %98 %
Service (pr. 31.12)
Antall aktuelle søkere til:
sykehjem langtid, inkl rus, demens76814369
sykehjem korttid/veksel, ikke rehab, Spania, lindrende88837754
dagsenter eldre, inkl økning av dager100757727
aldershjem og bofellesskap eldre17413716
Tabell 11.13 Alders- og sykehjem
Last ned tabelldata (Excel)
Hjemmebaserte tjenester2010201120122013
Antall mottakere bare hjemmehjelp pr 31.12968910832792
Antall mottakere hjemmehjelp og hjemmesykepleie 31.121 4011 4541 3641 338
Antall mottakere bare hjemmesykepleie 31.121 1611 2271 2711 343
Antall oppdrag nattjenesten32 09336 75541 72241 037
Antall omsorgsboliger*347361362367
Antall bofellesskap356369368414
* Antall vedtak med iverksatt tjenestetype omsorgsbolig med- og uten innskudd.
Tabell 11.14 Hjemmebaserte tjenester
Last ned tabelldata (Excel)

11.1.12 Stavanger Legevakt

Stavanger Legevakt2010201120122013
Konsultasjoner totalt44 65241 89840 26641 231
Sykebesøk1 7071 8621 5611 607
Psykiatrisk sykepleier,antall henvendelser2 003**1407903308*
Voldtektssaker56687687
* fra 1. juli 2013
Kvalitet
Klagesaker legevakten totalt643933
Tilsynssaker fra Helsetilsynet1327
Tabell 11.15 Stavanger Legevakt
Last ned tabelldata (Excel)

11.1.13 Krisesenteret

Krisesenteret2010201120122013
Kvinnelige beboere146122176178
Mannlige beboere9111821
Barn11493155143
Overnattingsdøgn kvinnelige beboere3 7422 7534 6024 532
Overnattingsdøgn mannlige beboere280319484400
Overnattingsdøgn barn24822 0742 8683 047
Dagbrukere209424336685
Tabell 11.16 Krisesenteret
Last ned tabelldata (Excel)

11.1.14 Rehabiliteringsseksjonen

Rehabiliteringsseksjonen2010201120122013
BotiltakAntall plasser
M100 (start okt 12)Belegg956 %70 %
No 1 (start nov 12)Belegg1090 %97 %
L47Belegg1482 %75 %
Opp og levBelegg4100 %100 %
I alt37
Helsetjenester
Helsestasjon for rusAntall brukere166190211239
Antall konsultasjoner2 3242 486
LARiSAntall brukere111124
Antall konsultasjoner13 30013 23014 701
LAR koordineringAntall brukere194211
Tabell 11.17 Rehabiliteringsseksjonen
Last ned tabelldata (Excel)

11.1.15 Arbeidstreningsseksjonen

Tiltaksplasser2010201120122013
Tiltaksplasser - søknader687611482
LOS- ungdom21 %25 %18 %10 %
LOS for voksne13 %14 %17 %22 %
Arbeidstrening minoritetsspråklige menn13 %14 %19 %31 %
Arbeidstrening minoritetsspråklige kvinner7 %5 %11 %7 %
KVP-start33 %42 %35 %30 %
Tiltaksplasser antall95108163176
LOS - ungdom Kommunale tiltak17 %24 %14 %9 %
LOS - for voksne13 %15 %7 %11 %
Arbeidstrening minoritetssspråklige menn23 %17 %12 %13 %
Arbeidstrening minoritetsspråklige kvinner17 %11 %7 %7 %
KVP-start23 %33 %31 %17 %
Utplassert i komm/priv virksomhet29 %43 %
Fordelt på kjønn
Kvinner46 %34 %51 %34 %
Menn54 %66 %49 %66 %
Resultat/Sluttstatus45407064
Jobb25 %13 %33 %21 %
Skole4 %2,5 %10 %8 %
Trygd7 %2,5 %9 %8 %
Arbeidsmarkedstiltak33 %35 %10 %17 %
Tilbakeført nav20 %25 %29 %25 %
Overført annet tiltak i Arbeidstreningsseksjonen4,5 %21,0 %
Annet11 %22 %4 %0 %
Tabell 11.18 Arbeidstreningsseksjonen – Tiltaksplasser
Last ned tabelldata (Excel)
Jobbverksted2010201120122013
Antall henvendelser140158178163
Antall deltakere92105151149
Antall avsluttet92125151149
Resultat / sluttstatus
Jobb50 %46 %41 %40 %
Skole4 %6 %3 %6 %
Statlig ytelse0 %0 %0 %0 %
Statlig tiltak0 %2 %7 %7 %
Videreført annet tiltak Arbeidstreningsseksjonen9 %5 %0 %0 %
Tilbakeført innsøkende instans (NAV)23 %21 %20 %34 %
Annet4 %22 %1 %1 %
Ikke møtt28 %12 %
Praksisplasser for funksjonshemmede
Antall personer med PFF - avtale pr 31.1238394245
Søkt VTAO - varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet10131-
Innvilget VTAO - varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet7121314
Tabell 11.19 Arbeidstreningsseksjonen – Jobbverksted
Last ned tabelldata (Excel)

11.1.16 Dagsenter og avlastning

Dagsenter og avlastning2010201120122013
Antall plasser på dagsentrene47464346
Antall brukere av dagsentrene70626059
Antall brukere som har plass 5 dager i uken21191923
Antall plasser i avlastningsbolig28282828
Antall brukere av avlastningsplassene122132128128
Antall kriseplasser4444
Antall plasser i barne- og ungdomsbolig, bokollektiv og ungdomsbolig24252525
Antall familier med foresattstyrt personlig assistent1391311
Antall brukere med AVF (avlastningsturer)6686
Antall brukere med skolefriavlastning (videregående skole), høst13151222
Antall brukere med skolefriavlastning (videregående skole), ferie21181522
Tabell 11.20 Dagsenter og avlastning
Last ned tabelldata (Excel)

11.1.17 Tekniske hjemmetjenester

Tekniske hjemmetjenester2010201120122013
Utleverte hjelpemidler, korttidslager3 3643 3503 5573 524
Utleverte hjelpemidler , hjelpemiddelsentralen16 65518 22715 98515 873
Innhentede hjelpemidler, korttidslager3 3853 3523 1513 240
Innhentede hjelpemidler, hjelpemiddelsentralen6 7978 3767 809-
Uleverte alarmer540544490503
Innhentede alarmer486496574499
Reparasjoner korttidslager959845934905
Betjente brukere, korttidslager4 0454 0023 8183 798
Betjente brukere, hjelpemiddelsentralen2 4672 5792 3602 353
Nye brukere, hjelpemiddelsentralen841835698670
Tabell 11.21 Tekniske hjemmetjenester
Last ned tabelldata (Excel)

11.1.18 Fysio- og ergoterapitjenesten

Fysio- og ergoterapitjenesten2010201120122013
Antall årsverk
Ant. årsverk ergoterapi20,521,525,528
Ant årsverk fysioterapi39,5404649
Ant. årsverk fysioterapi m/driftsavtale49495353
Antall pasienter
Kommunal ergoterapi i institusjon (inntil 2010 inkl. Haugåstunet rehab.avd)
Ant. pasienter 0 - 17 år3101
Ant. pasienter 18 - 66 år50441522
Ant. pasienter 67 - 79 år94562735
Ant. pasienter >80 år2021106578
I alt349211107136
Kommunal ergoterapi utenfor institusjon
Ant. pasienter 0 - 17 år259255244263
Ant. pasienter 8 - 66 år395344248195
Ant. pasienter 67 - 79 år168179149139
Ant. pasienter >80 år316283248182
I alt1 1381 061889779
Kommunal fysioterapi i institusjon (inntil 2010 inkl. Haugåstunet rehab.avd)
Ant. pasienter 0 - 17 år5444
Ant. pasienter 18 - 66 år87603436
Ant. pasienter 67 - 79 år1999862103
Ant. pasienter >80 år572210229275
I alt863327349418
Kommunal fysioterapi utenfor institusjon
Ant. pasienter 0 - 17 år903911792729
Ant. pasienter 18 - 66 år383361237200
Ant. pasienter 67 - 79 år182187217221
Ant. pasienter >80 år337354360332
I alt1 8051 8131 6061 482
Privat fysioterapi med kommunal avtale
Ant. pasienter 0 - 17 år *555939766904
Ant. pasienter 18 - 66 år *5 1346 4964 3135 515
Ant. pasienter 67 - 79 år *1 4291 6041 3331 787
Ant. pasienter >80 år *488713472651
I alt7 5269 7526 8848 857
* 50 av 53,1 avtaleterapeuter levert inn årsrapport for 2013
Antall konsultasjoner
Kommunal ergoterapi
Konsultasjoner i virksomhetens lokaler351232318409
Konsultasjoner ute (skole, barnehage, institusjon, i brukers hjem)2 8382 7493 1462 768
Tverrfaglige møter1 4461 0101 096890
Helsefremmende/forebyggende400216169159
Kommunal fysioterapi
Konsultasjoner i virksomheten4 1296 7776 9716 794
Konsultasjoner ute (skole, barnehage, institusjon, i brukers hjem)12 29917 59815 07114 399
Tverrfaglige møter1 3971 3181 5631 264
Helsefremmende/forebyggende1 9221 1531 5151 607
Privat fysioterapi med kommunal avtale
Konsultasjoner i fysioterapeutens lokaler103 59293 92498 348134 215
Konsultasjoner ute (skole, barnehage, i brukers hjem)6 5335 6744 6365 451
Tverrfaglige møter359308204*
* ikke rapportert inn
Tabell 11.22 Fysio- og ergoterapitjenesten
Last ned tabelldata (Excel)

11.1.19 Stavanger eiendom

Stavanger eiendom2010201120122013
Prosjektering bygg
Ferdigstilte byggmill. kr714411853501
Ferdigstilte selvbyggerboligerantall0455145
Anbudsåpningerantall172126120146
Innleverte enkeltanbudantall735502420541
Forvaltning av eiendommer
SkolerAnt / bta. m²53 / 242 94455 / 257 90056 / 74 00056 / 279 936
Helsebygg*29 / 66 70648 / 130 00040 / 135 00040 / 114 121
Boliger2 543 / 165 4902 536 / 165 0002 536 / 16 5002552 / 165880
Idrettsbygg42 / 65 84442 / 66 80043 / 6 68042 / 62459
Kultur- og fritidsbygg37 / 42 47223 / 25 40038 / 26 30038 / 28 279
Barnehager82 / 61 03681 / 62 60080 / 61 00080 / 61 309
Kontor- og foretningsbygg**20 / 53 51824 / 71 60022 / 71 00022 / 80 000
Beredskapsbygg21 / 25 00022 / 25 00022 / 25 00022 / 25 000
Andre bygg og grunneiendommer127 / 10 000139 / 15 000162 / 15 000181 / 15 000
Totalt2 954 / 733 0102970 / 819 3003 007 / 839 1003032 / 831 984
*Inklusive helsesentre/OSK-bygg fra 2011, private sykehjem er ikke tatt med i 2012
**Kulturhuset er fra 2011 flyttet til kontor- og forretningsbygg
Tabell 11.23 Stavanger eiendom
Last ned tabelldata (Excel)

11.1.20 Park og vei

Park og vei2010201120122013
Vedlikeholdsarealer
Park og drett, totalt i dekar12 73112 85613 00613 817
Vei, totalt i dekar2 5582 5582 5582 558
Vedlikehold av kommunale plasser og veier
Slaghull lappetstk5331 5391 6721205
Nye skilt oppsattstk182115540103
Gatesluk tømtstk6 2005 3004 9941 573
Skilt reparertstk791910890532
Sand/slam fra sluktonn1 84078654125
Gaterenhold ink sykkelrutertonn4 200640158769
Gatemiljø reparasjonerstk302310498450
Kvalitet
Gatelyskr/km20 28420 28420 28420 284
Sluk, tømmingkr/stk400450500550
Gaterenholdkr/innb.71718080
Dekke - reasfaltering (asfaltprogram)60 83152 40548 52045 750
Dekke - reasfaltering (graveaktivitet)47 56446 431NANA
Dekke - sprøyting (asfaltprogram)løpemeter9 290000
Fornyelsestakt reasfaltering, % = m² / total m²0%2,92,32,11,9
Service
Gravemeldingerstk588586555608
Gemini meldinger behandlet av Park og vei- veistk395
Gemini meldinger behandlet av NISstk26081 484
*Nytt forvaltningssytem for gravemeldinger ble innført i 2012
og gjør det umulig å hente ut alle tall om gravemeldinger
Parker, friområder, utomhus- og idrettsanlegg
Sikrede lekeplasserstk25321717
Andre nye lekeplasser til vedlikehold3726
Nyanlegg turveier (m)402186680
Nye nærmiljøanlegg4501
Blomster plantet ut i Stavanger57 00075 00044 00039 000
Botanisk hage, omviste personer1 07014518875
Stavanger friluftssenter, besøkende personer130 500147 1702 2772 692
Plantekar og ampler185158158158
Tabell 11.24 Park og vei
Last ned tabelldata (Excel)

Park og vei – 2013

Type anlegg, område eller utstyrAntallType anlegg, område eller utstyrMengdeType anlegg, område eller utstyrMengde
Barnehager77 stkBallbinger21 stkBusker og blomsterfelt789 da
Skoler43 stkSkateanlegg18 stkDyrka mark og gras- bakke, slått av private 1 gang/år gras fjernet356 da
Alders- og sykehjem, bofellesskap77 stkBalløkker140 stkGrasbakke slått 1 gang/år, gras ikke fjernet582 da
Idrettsparker11 stkSandvolly-baner20 stkGrasbakke, utleid og beitet896 da
Fotballbaner gress 45x 904 stkMålstenger/ idrettsutstyr421 stkPlen1 310 da
Fotballbaner grus 60 x 10011 stkLekeplass-utstyr1785 stkSkogsdekket mark6748 da
Fotballbaner grus 45 x 9010 stkLekeplasser265 stk
Fotballbaner, kunstgress 45 x 9023 stkSandbasseng/ kasser83 da
Naturvern- områder9 stkAnlegg og områder totalt1427 stk
Tabell 11.25 Park og vei – 2013
Last ned tabelldata (Excel)

11.1.21 Idrett

Idrett2010201120122013
Besøk idrettshaller og anlegg
Gautesete idrettshall96 68099 12498 42596 654
Hetlandshallen197 693227 332224 878222 630
Hundvåghallen A118 331121 457123 547122 002
Hundvåghallen B nye104 013105 230103 548104 580
Kvernevikhallen116 488115 264112 225114 655
Stavanger idrettshall213 135230 452235 147237 122
Stavanger svømmehall104 395135 568135 556118 720
Stavanger svømmestadion79 643101 356100 69880 505
Stavanger turnhall129 507135 142135 454132 001
Tastahallen192 655101 23050 65446 122
Tastavarden fjellhall62 35365 47259 54562 344
Tastarustå idrettshall125 295146 352139 545141 012
Storhaug idrettshall89 36896 843102 121101 322
Sum1 532 8941 680 8221 621 3431 579 669
Tilskudd
Driftstilskudd til idrettslag, kr6 186 0006 336 0006 536 0006 336 000
Medlemmer i idrettsorganisasjoner til og med 19 år, kr18 58919 90620 663
Tilskudd i kroner per medlem tom. 19 år, kr192176180
Tabell 11.26 Idrett
Last ned tabelldata (Excel)

11.1.22 Renovasjon

RenovasjonEnhet2009201020122013
Antall årsverk6,56,56,57
Papir, papptonn8 0728 56984257 850
Glass1 3401 46313931 165
Farlig avfall292305372508
Våtorganisk avfall (inkl. hageavfall)13 95013 0251365014 554
Plast (emballasje)493536666659
Metaller1 3911 40514721 750
Elektrisk/elektronisk (EE-)avfall1 9862 83629673 064
Tøy og tekstiler8348748871 338
Trevirke4 0493 95740874 941
Gips369460
Bildekk16
Sum gjenvunnet husholdningsavfall35 50233 0713429536 302
Sum restavfall (forbrenning m/energiutnyttelse)18 39818 3811993820 479
Sum innsamlet husholdningsavfall50 50151 4525423356 932
Andel gjenvunnet husholdningsavfall >600%63,9 %64,3 %63,2 %64 %
Tallene gjelder husholdningsavfall inkl. Stavangers andel av mottatt avfall på IVARs gjenvinningsstasjoner, samt EE-avfall levert til butikker.
Tabell 11.27 Renovasjon
Last ned tabelldata (Excel)

11.1.23 Vann og avløp

Vann og avløpEnhetMål 20132010201120122013
Fakta
Antall årsverkpr 31.125050494744
Vannledning-lengdekm635638644647
Spillvannsledning-lengdekm311318325334
Fellesavløpsledning-lengdekm262257254253
Avløpspumpestasjonerantall949498102
Regnværsoverløpantall31313132
Kunde/service
Pålegg om utbedring av private anleggantall1141134883
Vannmålere i driftantall2 9983 1503 0953 217
Utskifting av vannmålerantall330 (10%)5840189334
Antall slamavskillere i driftantall1 890
Tilsyn, jf Plan- og Bygningslovenantall5665
Vaktutrykninger inkl. stasjonsdriftantall634658688768
Kundehenvendelser vannkvalitet (lukt/smak)antall<10083
Produksjon - vann
Totale driftsutgifter pr. innbyggerkr782775710753
Driftsutgift - ekskl. overføring IVARkr420409423460
Vannkjøp IVAR - enhetskostnadkr/m32,12,281,922,04
Vannkjøp IVAR - mengdemill/m³19,221,820,419,218,7
Døgnforbruk pr. innbyggerl/døgn406473438406391
Sanert (fornyet) vannl. i inv. prosjektm6 3805 1914 9165 4413 511
Fornyelsestakt (san./tot.)0/00>=108,27,78,55,4
Vannledningsbrudd hovedledningerantall64 (0,1/km)70646959
Spyling vannledninger inkl. nyanlegg og etter rep.m15 0009 4536 4929 40112 300
Vannkvalitet – bakteriologisk (e.coli)godgodgodgodgod
Vannkvalitet - kjemisk/fysisk (ph/farge)godgodgodgodgod
Antall utbedrede stikkledninger i offentlig veiantall501350
Produksjon - avløp
Driftsutgifter pr. innbyggerkr/ innb.1 0691 13911951 256
Driftsutgift - ekskl. overføring IVARkr/ innb701696700712
Avløp levert IVAR - enhetskostnadkr/m31,871,852,152,42
Avløpsmengde levert IVARmill./m324,829,929,329,3
Sanert (fornyet) i inv.prosjekt avløpm8 9306 3146 57672873 260
Fornyelsestakt (saneringer / total)0/00>=106,76,110,35,5
Spylte avløpsledningerm30 00032 97331 6742840030 000
Rørinspeksjonm30 00034 66443 32932 00038 800
Strømforbruk pumpestasjoner1 000kr25,226,617,117
Antall skade utbetalinger-kommunalt ansvarantall8546
Avløpsstopp off. ledningsnettantall40465146
Antall Utbedrede stikkledninger i off. veiantall1445
Tabell 11.28 Vann og avløp
Last ned tabelldata (Excel)

11.1.24 Kultur og byutvikling

Kultur og byutvikling2010201120122013
Journalførte saker INN13 31614 26312 65213 035
Journalførte saker UT11 50211 77011 50511 438
Journalførte saker INN BYPLAN1 3711 2591 4701 550
Journalførte saker UT BYPLAN8698109481 042
Tabell 11.29 Kultur og byutvikling
Last ned tabelldata (Excel)

11.1.25 Byggesak

Byggesak2010201120122 013
Antall mottatte byggesaker2 470309326132347
Saker behandlet i kommunalstyret55494538
- Tilsyn465458813305
- Midlertidige brukstillatelser152122185153
- Ferdigattester6076008151222
- Antall boliger igangsatt781802979901
Antall boliger fullført4775406501028
Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker22232736
11.30 Byggesak
Last ned tabelldata (Excel)

11.1.26 Personal og organisasjon

Personal og organisasjon2010201120122013
Kommunenivå
Antall ansatte pr. 31.12. inkl. foretakene9 6609 0188 9939 530
Antall årsverk pr. 31.12. inkl. foretakene7 3087 3517 4057 760
Andel kvinnelige ansatte80,8 %79,8 %81,0 %81,1 %
Sykefravær7 %7,6 %7,4 %6,9 %
Gjennomsnittlig fratredelsesalder (aldersp./AFP) Kommunal landspensjonskasse (KLP)63,0 år63,7 år64,3 år65,8 år
Gjennomsnittlig fratredelsesalder (aldersp./AFP) Statens pensjonskasse (SPK)64,5 år66,1 år65,7 år65,7 år
Andel inngåtte senioravtaler per 31.12. (av målgruppen 62-67 år)63 %76 %79 %68 %*
Antall AFP per 31.12.279268274231
* Ny senioravtale fra 1. mars 2013. Endringene i avtalen gjelder for den enkelte ansatte når ny avtale skal inngås. Det vil derfor være både gammel og ny ordning i en overgangsperiode frem til 1. mars 2014. Tallene er av den grunn ikke helt sammenlignbare.
Tabell 11.31 Personal og organisasjon
Last ned tabelldata (Excel)

11.1.27 Servicetorget

Servicetorget2010201120122013
Sentralbord (04005), antall oppringinger156 738140 513122 276126 261
Sentralbord (04005), antall telefonsamtaler besvart127 831109 838108 935111 337
Svarprosent sentralbordet82 %72 %89 %88 %
Gjennomsnittlig responstid48 sek56 sek
Svar telefoni innen 30 sek Ny i 201265 %65 %
Svar telefoni innen 60 sek Ny i 201283 %82 %
Elektroniske henvendelser **7 1939 37713 03212 495
Henvendelser via ”Innsyn” etter offentleglova792800*1 5641 030
Byggekart1 8601 7501 7011 638
Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom225313335236
Gebyrberegning av regulerings- og delesaker153175174139
Geminimelding totalt inkl. VOF ***7 8008 8519 3249 319
Geminimelding behandlet av Servicetorget3 6251 7401 6241 359
Varsle om feil - VOF, meldinger via internett2 3442 9163 192
Gratis juridisk bistand, 2012 viser bestilte konsultasjoner + rekvisisjoner.242362650Avsluttet
Startpakker for reguleringsplan301627Avdelingen
Tilskudd dagsturer for eldre56264127
* Tallene for innsyn i 2011 er anslått pga teknisk feil
** Sum fra flere mapper. Trolig for lave tall.
***Selvbetjeningsmodulen VOF-Varsle om feil ny i 2011
Salg av kart o.a. for KBU - eks. salg med faktura75 00021603150708 378
Salg av bioposer50 50057 15541 38039 774
Salg av søppelsekker75 00093 50381 58985 376
Salg av Stavangerkortet (adgangskort for ansatte til svømmehallene)32 00030 00039 50040 000
Salg av salgsplasser/standplasser utenom Torgetmangler data64 720110 550153 435
Kantine OK 231,5 mill.1,25 mill1,41 mill1,43 mill.kr
Kurskantine1,1 mill.1,52 mill1,33 millAnnen seksj.
Tabell 11.32 Servicetorget
Last ned tabelldata (Excel)

11.1.28 Kommunikasjon, digitale flater

Kommunikasjon, digitale flater2010201120122013
stavanger.kommune.no, unike besøkMangler data324 453360 718571 511
Facebook antall likereMangler data1 3001 6083 897
Twitter, antall følgereMangler data3307651 436
Tabell 11.33 Kommunikasjon, digitale flater
Last ned tabelldata (Excel)

11.1.29 Fattigdom

Personer under 18 i privathusholdninger med årlig inntekt etter skatt per forbruksenhet, under ulike avstander til medianinntekten. EU- og OECD-skala, etter region, tid og statistikkvariabel

2009201020112012
SkalaEU 60%OECD 50%EU 60%OECD 50%EU 60%OECD 50%EU 60%OECD 50%
0106 Fredrikstad12,98,912,98,813,89,614,29,9
0219 Bærum5,74,164,26,34,46,84,9
0301 Oslo kommune161216,111,916,712,517,112,8
0602 Drammen14,810,514,810,21611,216,812,1
1001 Kristiansand9,36,39,26,29,96,510,97,1
1102 Sandnes5,43,56,34,36,54,16,54,4
1103 Stavanger6,64,66,74,47,14,96,94,8
1201 Bergen7,85,28,15,48,75,99,36,2
1601 Trondheim7,74,97,34,77,24,67,84,9
1902 Tromsø6,23,863,86,74,274,4
Tabell 11.34 Personer under 18 i privathusholdninger med årlig inntekt etter skatt per forbruksenhet, under ulike avstander til medianinntekten. EU- og OECD-skala, etter region, tid og statistikkvariabel
Last ned tabelldata (Excel)

Personer i privathusholdninger med årlig inntekt etter skatt per forbruksenhet, under ulike avstander til medianinntekten. EU- og OECD-skala, etter region, tid og statistikkvariabel

Fattigdom2009201020112012
SkalaEU 60%OECD 50%EU 60%OECD 50%EU 60%OECD 50%EU 60%OECD 50%
0106 Fredrikstad11,35,3115,311,45,712,25,9
0219 Bærum74,37,24,37,64,684,8
0301 Oslo kommune14,68,714,58,714,88,914,98,9
0602 Drammen12,36,4126,212,66,813,27,1
1001 Kristiansand9,94,79,74,610,24,910,85,1
1102 Sandnes6,73,373,57,13,57,23,7
1103 Stavanger8,14,28,44,38,54,58,24,3
1201 Bergen9,44,69,54,79,759,95,1
1601 Trondheim9,94,69,64,69,84,89,74,8
1902 Tromsø8,748,64,18,94,48,84,4
Tabell 11.35 Personer i privathusholdninger med årlig inntekt etter skatt per forbruksenhet, under ulike avstander til medianinntekten. EU- og OECD-skala, etter region, tid og statistikkvariabel
Last ned tabelldata (Excel)

Resultater for 2013 publiseres av SSB i mai 2014.

*Selve fattigdomsbegrepet er noe uklart. Ofte er det lavinntekt eller inntektsfattigdom som benyttes når omfanget av fattigdom diskuteres.

Fattigdom har også andre dimensjoner enn bare inntekt. Noen kan ha inntekt over fattigdomsgrensen men likevel ha dårlig råd. Det finnes også familier som lever et godt liv og har gode levekår tross lave inntekter.

I likhet med andre vestlige land opererer ikke Norge med en offisiell fattigdomsgrense.  I regjeringens plan mot fattigdom[1] legges denne definisjon av fattigdom til grunn:

Med fattigdom forstås at personer har så lav inntekt, eventuelt i kombinasjon med høye nødvendige utgifter i forbindelse med sykdom, funksjonshemning mv., at de over lengre tid ikke får dekket grunnleggende velferdsbehov.

Det mest vanlige er å sette fattigdomsgrensen ved en gitt andel av medianinntekten. Medianinntekten er den inntekten som deler befolkningen i to, slik at halvparten tjener over medianinntekten og halvparten tjener under medianinntekten. 

En slik metode for å sette fattigdomsgrensen viser naturligvis relativ fattigdom. Det er ikke vanlig å benytte grenser for absolutt fattigdom i høyinntektsland.

OECD definerer fattigdomsgrensen ved 50 prosent av medianinntekten, mens EU definerer fattigdomsgrensen som 60 prosent av medianinntekten. OECD og EU vekter i tillegg hustandsmedlemmene ulikt i sine utregningsmetoder.  

I sum gir EUs metode høyere fattigdomsgrense enn OECDs metode.

Fordelingsutvalget (NOU 2009:10) har valgt å legge hovedvekten på EUs lavinntektsmål. Ved å velge det mest sjenerøse målet har utvalget ønsket å være på den sikre siden i den forstand at beskrivelsen omfatter grupper som kan hevdes å ligge i grenselandet for lavinntekt. Utvalget tar ikke stilling til om ett lavinntektsmål gir et mer treffende bilde enn et annet i levekårsmessig betydning. 

Denne siden ble sist oppdatert 16. September 2014, 13:54.