11.1.1 Barnehager

Barnehager2010201120122013
Barn i barnehage
0-6 år i alt7 7097 7837 8847 866
0-3 år kommunale barnehager1 9121 8741 9621 817
0-3 år private barnehager9679689971 016
3-6 år kommunale barnehager2 9903 1293 1143 173
3-6 år private barnehager1 8401 8121 7761 830
Tilbud til barn med spesielle behov
Styrket barnehagetilbud, antall barn330425468496
Tilbud i spesielt tilrettelagt avdeling (smågruppe), antall barn42484840
Spesialpedagogisk hjelp av spesialpedagogisk team, antall barn143264336266
Hallliwicksvømming, antall barn med tilbud27310-
Barn som har fått innvilget søknad om prioritert barnehageplass
Innvilget søknad om prioritert plass, totalt296491187130
Helse barn33332915
Helse familie611227562
Generell forebygging510101
Søkt inn av barneverntjenesten20191719
Språklige minoriteter1773075733
Antall barnehager
Kommunale barnehager/virksomheter, inkl. 2 åpne barnehager78 / 5776 / 5672 / 5872 / 55
Barnehager adm. lagt under skole2211
Private barnehager/virksomheter*, inkl. 5 åpne barnehager55 / 5155 / 515555
Tabell 11.1 Barnehager
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 16. September 2014, 13:11.