11.1.2 Grunnskole og SFO

Grunnskole og SFO2010201120122013
Grunnskole
A: Barn skolepliktig alder: 6-15 år15 56515 58515 53215 547
B: Elever i Stavangerskolen, herav:14 71114 58414 50714 583
- Barnetrinn10 11610 03810 07910 242
- Ungdomstrinn4 5954 5464 4284 341
Sum årsverk personale med lederoppgaver116115118128
Sum årsverk til undervisning1 0791 0431 0871 079
Elever med enkeltvedtak om spesialundervisning etter Opplæringsloven § 5-19801 0721 2531 397
Elever med særskilt språkopplæring etter Opplæringsloven § 2-81 0149061 0301 198
Skolefritidsordning
Barn i SFO4 3664 3744 4934 744
Barn i SFO med 100% plass3 4643 4943 4163 818
Dekningsgrader
Andel elever med særskilt språkopplæring etter Opplæringsloven § 2-86,96,27,18,2
Andel elever med spesialundervisning etter Opplæringsloven § 5-16,77,48,69,6
Andel elever 1.-4. trinn med plass i kommunal SFO75,975,775,977,5
Produktivitet
Lærertetthet i ordinær undervisning18,218,618,118,6
Tabell 11.2 Grunnskole og SFO
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 16. September 2014, 13:11.