11.1.3 Kulturskolen

Kulturskolen2010201120122013
Netto driftsutgifter pr. deltaker ekskl. korps/kor7 6087 9789 0148 741
Antall elevplasser kulturskolen:3 3823 3513 3843 473
- Musikk i livets begynnelse1018595101
- Generell musikkopplæring 2. og 3. klasse585560560566
- Instrumental 1 5721 5631 6711 666
- Annen musikkopplæring34474025
- Dans 590577577773
- Bilde / visuell kunst708710587
- Drama/teater246233210175
- Samspill/kammermusikk18418311068
- Skapende skriving161612
Tabell 11.3 Kulturskolen
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 16. September 2014, 13:12.