11.1.6 Helsestasjons- og skolehelsetjeneste

Helsestasjons- og skolehelsetjeneste2010201120122013
Årsverk helsesøster42424449
Årsverk jordmor66,256,457
Årsverk psykologer1,92,933
Årsverk Helsestasjonens familiesenter6,56,577
Fødsler1 9561 9121 8011 823
Gravide til svangerskapskontroll hos jordmor1 3021 2951 2891 353
Konsultasjoner helsestasjon 0-5 åringer40 65745 12444 12344 984
Konsultasjoner skolebarn 6-15 år21 03920 74322 87426 886
Telefonkontakter helsestasjon7 1327 2577 2807 503
Barselgrupper162161134153
Antall deltakere i barselgrupper1 3651 3361 0451 301
Tverrfaglige samarbeidsmøter347426445472
Helsestasjonens Familiesenter, antall henvendelser411446473490
Psykologtjenesten, antall brukere71120189201
Kvalitet
Dekningsgrad hjembesøk nyfødte39,0 %42,2 %55,4 %66 %
Andel fullvaksinerte 2 åringer kikhostevaksine91 %96 %94 %95 %
Andel fullvaksinerte 10 klasse MMR vaksine94 %96 %94 %91 %
Tabell 11.6 Helsestasjons- og skolehelsetjeneste
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 16. September 2014, 13:13.