11.1.8 Barneverntjenesten

Barneverntjenesten2010201120122013
Alle barn med tiltak838779883902
- med hjelpetiltak i hjemmet (KOSTRA 251) pr 31.12.573503545578
- med tiltak utenfor hjemmet (KOSTRA 252) pr 31.12.265276338324
Nye meldinger946851831930
Henleggelsesprosent meldinger28 %38 %26 %18 %
Nye undersøkelsessaker706538613759
Henleggelsesprosent for undersøkelser50 %47 %41 %41 %
Nye barn med vedtak om tiltak298266301395
Antall Fylkesnemndsaker44214153
Antall Midlertidige vedtak godkjent av fylkesnemnda43345344
Kvalitet
Oversittelser av lovpålagte frister for gjennomføring av undersøkelse40 %24 %27 %
Medhold midlertidige vedtak i fylkesnemnda98 %92 %98 %89 %
Medhold saker i fylkesnemnda86 %92 %89 %81 %
Fordeling etter sakstype pr. 31.12.
Barn som får hjelpetiltak i hjemmet, (KOSTRA 251)68 %65 %62 %64 %
Barn som er plassert utenfor hjemmet (KOSTRA 252)32 %35 %38 %36 %
Tabell 11.9 Barneverntjenesten
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 16. September 2014, 13:13.