12.1.8 Endring i arbeidskapital

Endring av arbeidskapital i Bevilgningsregnskapet

Endring av arbeidskapital i Bevilgningsregnskapet20132012
Anskaffelse av midler
Inntekter driftsdel8 661 1018 190 100
Inntekter investeringsdel158 094297 792
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksj.1 747 6131 291 897
Sum anskaffelse av midler10 566 8089 779 789
Anvendelse av midler
Utgifter driftsdel8 298 8857 714 511
Utgifter investeringsdel1 181 710982 949
Utbetalinger ved eksterne finanstransaksj.1 148 9831 100 191
Sum anvendelse av midler10 629 5799 797 652
Anskaffelse - anvendelse av midler-62 771-17 863
Endring i ubrukte lånemidler-14 33199 805
Endring/korrigering arbeidskapital479673
Endring i arbeidskapital-76 62482 615
Tabell 12.8 Endring av arbeidskapital i Bevilgningsregnskapet
Last ned tabelldata (Excel)

Endring av arbeidskapital i Balanseregnskapet

Endring av arbeidskapital i BalanseregnskapetKonto20132012
Omløpsmidler2.1
Endring betalingsmidler2.10-133 332-110 381
Endring obligasjoner2.1158 97364 599
Endring kortsiktige fordringer2.13 - 2.17-75 52980 454
Premieavvik2.1911 825124 253
Endring aksjer og andeler2.189470
Endring omløpsmidler-137 116158 925
Kortsiktig gjeld2.3
Endring annen kortsiktig gjeld2.32 - 2.3860 491-76 310
Endring arbeidskapital-76 62482 615
Tabell 12.9 Endring av arbeidskapital i Balanseregnskapet
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 16. September 2014, 14:07.