12.2.14 Note 12: Aksjer og andeler

Aksjer og utbytte
Aksjer Aksje-kapitalSK'andel av aksje-kapitalSK'andel aksjerBokført verdiMottatt utbytte
Lyse Energi AS1 008 983440 68343,68 %440 683162 911
Rogaland Teater AS1082825,50 %28
Universitetsfond Rogaland AS3 8001 37936,30 %13 800
SF Kino Stavanger/Sandnes AS1 00033233,15 %5 1191 989
Måltidets Hus AS703121,71 %10
Nord-Jæren bompengeselskap AS2404016,67 %40
Glad Mat AS10844,00 %5
Lysefjorden Utvikling AS500489,60 %298
Stavanger Sentrum AS25010040,00 %104
Blue Planet AS1 950502,56 %50
Allservice AS2 9581 49050,38 %1 490
Forus Næringspark AS15 1007 39949,00 %7 400
Filmkraft Rogaland AS1 60056035,00 %560
Museum Stavanger AS1005050,00 %55
Ryfast AS70020028,57 %200
Hafrsfjord Eiendomsutvikling AS100,00 %1 000
Kjøpt rettighet Hafrsfjord eiend1 000
Nord-Jæren utvikling Sandnes AS7 00070010,00 %2 978
Attende AS1 53278551,22 %785
Sum1 046 632453 860475 604164 900
AndelerTotale andelerSK' andelerSK eierandelBokført verdiMottatt utbytte / overf.
Stavangerregionen Havn IKS*80,69
IVAR IKS *41,35
Brannvesenet Sør-Rogaland IKS5 0002 595512 595
Rogaland Revisjon IKS4 0001 27831,951 278
Renovasjonen IKS507 997500
Stavanger konserthus IKS100898989
Sørmarka flerbrukshall IKS60038464,02384
Multihallen og Storhallen IKS60062,4374
Rogaland Kontrollutvalgsekr.60021035210
Biblioteksentralen AL1
Egenkapitalinnskudd KLP139 285
Andeler i borettslag310 191
Sum10 9004 556462 405500
Sum aksjer og andeler1 057 532458 416938 008165 400
Tabell 12.37 Aksjer og andeler. *Skrevet ned til kr 1
Last ned tabelldata (Excel)

Det er i 2013 foretatt en gjennomgang av bokført verdi for aksjer og andeler. Bokført verdi er justert i henhold til ekstern dokumentasjon og eierandel. Andeler som er å anse som medlemskap er nedskrevet mot kapitalkonto og tatt ut av noten.

Forus Industri AS og Invivo AS er fusjonert til Attende AS.

Denne siden ble sist oppdatert 16. September 2014, 14:14.