12.2.18 Note 16: Fordringer og gjeld til kommunale foretak

Fordringer og gjeld til kommunale foretak31.12.201331.12.2012
Kortsiktige fordringer på:
Stavanger Parkeringsselskap KF6946 418
Sølvberget KF2 4462 180
Stavanger Byggdrift KF3731 262
Stavanger Natur- og Idrettsservice KF338175
Sum kortsiktige fordringer3 22650 035
Langsiktige fordringer på:
Stavanger Natur- og Idrettsservice KF15 45017 200
Sølvberget KF22 74512 485
Sum langsiktige fordringer38 19529 685
Kommunens samlede fordringer41 42179 720
Kortsiktig gjeld til:
Stavanger Parkeringsselskap KF 3930 100
Sølvberget KF4 6837 267
Stavanger Byggdrift KF25 33632 801
Stavanger Natur- og Idrettsservice KF5 5234 832
Sum kortsiktig gjeld35 58175 000
Forpliktelse EK til:
Sølvberget KF5 0005 000
Stavanger Byggdrift KF20 00020 000
Stavanger Natur- og Idrettsservice KF14 00014 000
Kommunens samlede langsiktige forpliktelse39 00039 000
Kommunens samlede gjeld og forpliktelse74 581114 000
Tabell 12.41 Fordringer og gjeld til kommunale foretak
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 16. September 2014, 14:15.