12.2.23 Note 20: Interkommunalt samardbeid Ryfylke Friluftsråd

Interkommunalt samardbeid Ryfylke Friluftsråd20132012
Overføring fra Stavanger kommune, (kontorkommunen)1 5501 167
Overføring fra de 10 andre deltakerkommunene1 3581 086
Sum overføringer fra deltakerkommunene2 9082 252
Investeringsinntekter prosjekter1 6446 706
Andre tilskudd, Fylke,stat,private3 8993 944
Bruk av avsetning2 3211 316
Sum andre inntekter/overføringer/bruk av avsetning7 86311 966
Sum inntekter/overføringer/tilskudd/ekstraord.poster10 77114 218
Prosjektutgifter etter formålet1 1585 701
Avsetning til investeringsfond2 8072 321
Andre driftsutgifter, avskrivninger, lønn mv5 8366 201
Sum 9 80114 223
Finansielle poster8434
Resultat oveføres til neste år1 05430
Tabell 12.47 Interkommunalt samardbeid Ryfylke Friluftsråd. Mva-kompensasjon på kr 656 311,- er inkludert
Last ned tabelldata (Excel)

Deltakerkommunene er: Rennesøy, Stavanger, Randaberg, Finnøy, Suldal, Forsand, Hjelmeland, Kvitsøy, Sandnes, Strand, Sauda. Kontingenten pr. innbygger har i 2013 vært kr. 12,-. Medlemskommunene hadde et samlet folketall på ca. 242 321 ved inngangen til 2013. Friluftsrådets arbeid finansieres av medlemskontingent, fylkes- og statstilskudd samt ved salg av tjenester.

Denne siden ble sist oppdatert 16. September 2014, 14:17.