12.2.4 Note 3: Spesifikasjoner fra investeringsregnskapet

Mottatte avdrag på utlån

Mottatte avdrag på utlån20132012
Mottatte avdrag fra Lyse AS43 67643 676
Mottatte avdrag startlån158 721143 033
Mottatte avdrag på konsern lån4 9403 580
Andre mottatte avdrag på utlån4 8791 583
Sum212 216191 872
Tabell 12.13 Mottatte avdrag på utlån
Last ned tabelldata (Excel)

Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon

Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon20132012
Kjøp av driftsmidler16 28343 048
Kjøp av transportmidler2 4322 268
Vedlikehold byggetjenester nybygg670 637786 952
Materialer til vedlikehold og nybygg121 49287 825
Konsulenttjenester91 73885 752
Grunnerverv, kjøp av eksisterende bygg/anlegg228 18127 986
Andre kjøp av varer og tjenester8 3756 459
Sum1 139 1381 040 290
Tabell 12.14 Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon
Last ned tabelldata (Excel)

Statlige overføringer

Statlige overføringer20132012
Overføringer fra staten5281 899
Tilskudd fra Husbanken1 90552 540
STUI overføringer7 7177 020
Sum10 15061 459
Tabell 12.15 Statlige overføringer
Last ned tabelldata (Excel)

Salg av driftsmidler

Salg av driftsmidler20132012
Salg av driftsmidler025
Salg av bygninger38 90018 704
Salg tomter/arealer108 422147 290
Refusjon privat grunnmark/råmark3220
Sum147 644166 019
Tabell 12.16 Salg av driftsmidler
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 16. September 2014, 14:11.