12.2.9 Note 8: Finansinntekter og -utgifter

Finansinntekter og -utgifter

Finansinntekter og -utgifter20132012
Renter bankinnskudd28 52623 114
Renter finansforvaltn.20 06919 027
Forsinkelsesrenter1 2031 294
Utbytte Lyse Energi AS162 911152 866
Utbytte andre2 9752 274
Andre renteinntekter *)179 268147 637
Sum394 953346 212
Tabell 12.29 Finansinntekter og -utgifter. *1) I andre renteinntekter inngår renter fra Lyse Energi AS med kr 42 142 tusen kroner
Last ned tabelldata (Excel)

Gevinst/tap finansielle instrumenter

Gevinst/tap finansielle instrumenter20132012
Realisert kurstap1 9924 420
Sum1 9924 420
Urealisert gevinst20 34116 602
Realisert gevinst2 9163 288
Sum23 25719 890
Tabell 12.30 Gevinst/tap finansielle instrumenter
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 16. September 2014, 14:10.