2.3.2 Gjeldsgrad

Gjeldsgraden viser forholdet mellom brutto lånegjeld og driftsinntekter ekskl. finansinntekter, og er et nøkkeltall som synliggjør kommunens økonomiske handlefrihet. Startlån er inkludert i brutto lånegjeld.

Stavanger kommune har som målsetting at gjeldsgraden eksklusiv startlån over tid ikke skal ligge høyere enn 60 %. Kommunen hadde per 31.12.13 en brutto lånegjeld på kr 6 234 mill., hvorav startlån utgjorde kr 1 400 mill. Dette ga en gjeldsgrad inklusiv startlån på 72 %. Gjeldsgraden eksklusiv startlån var på 56 %.

Figur 2.8 Gjeldsgrad
Figur 2.8 Gjeldsgrad

Denne siden ble sist oppdatert 12. September 2014, 13:19.