4.1 Mangfold og samfunnsdeltakelse

For å øke valgdeltakelsen blant innvandrere til stortingsvalget iverksatte valgsekretariatet særlige tiltak for denne gruppen. Brosjyrer på 10 forskjellige språk var tilgjengelige i kommunens publikumsmottak, Sølvberget, moskeer og andre møteplasser for innvandrere. I forbindelse med et valgarrangement på Sølvberget, rettet mot innvandrere, ble lokalene for første gang lagt til rette for forhåndsstemmegivning. Valgdeltakelsen i Rogaland økte fra 45,1 prosent til 47,7 prosent ved årets stortingsvalg.

Internasjonalt kulturnettverk (IKN) på Sølvberget har hatt stor oppslutning om sine arrangementer, med 3 000 besøkende på kulturkafeen, 525 på Global morgen og 4 000 på Barnas Verdensdag. Videre har IKN arrangert flere kurs i organisasjonsarbeid for innvandrerorganisasjonene. Stavanger kommune samarbeider godt med IKN, blant annet ved at de ansatte i IKN er faste representanter i kommunens nettverk for etnisk mangfold.

Denne siden ble sist oppdatert 12. September 2014, 13:52.