5.1.1 Balansert mål- og resultatstyring

Stavanger kommunes overordnede styringsprinsipp bygger på balansert mål og resultatstyring. Tjenestene skal leveres i samsvar med fastsatte mål, innenfor gjeldende lover, vedtatte budsjettrammer og interne retningslinjer.

Kommunens styringsverktøy er under oppgradering og vil bli tatt i bruk i 2014. Stavanger kommune er i gang med tilrettelegging av driftsdata fra fagsystemene i en datavarehusløsning. Datavarehusløsningen vil bedre kvaliteten på styringsinformasjon og forenkle arbeidet med strategiske analyser og oppfølging av omstillingsprosesser. Så langt er data fra økonomisystemet, HR-systemet og helse- og omsorgssystemet lastet inn i løsningen. Arbeidet med kvalitetsutvikling og tilrettelegging av driftsdata vil fortsette i 2014.

Denne siden ble sist oppdatert 12. September 2014, 13:56.