6.1.2 Helhetlig lederskap

Kap6_fyll4

I løpet av 2013 er det gjennomført mange ulike aktiviteter for å styrke lederskapet og lederrollen. Lederutviklingsprogrammet Ledelse i bevegelse ble avsluttet våren 2013. Til sammen har 540 ledere i Stavanger kommune deltatt på programmet som startet i 2008.

I løpet av året deltok 29 nye ledere på lederskolen. Av deltakerne kom 86 prosent fra oppvekst- og levekårsområdet. Evalueringene viste at nye ledere opplevde lederskolen som et godt kurstilbud, som bidro til å skape større forståelse for organisasjonen og bedre kunnskap om lederrollen. Gjennom kursrekken Alltid på en onsdag har ledere i Stavanger kommune ukentlig fått tilbud om opplæring i tema som personalforvaltning og – oppfølging, HMS og ROS-analyse. Det ble i løpet av 2013 gjennomført 57 kurs, alle med høy deltakelse.

Lederutdanninger innenfor henholdsvis levekår og barnehageområdet startet opp siste halvår 2013. Lederutdanningen for levekår og barn og unge blir gjennomført med 34 deltakere i regi av Handelshøyskolen BI. På Barnehagelederutdanningen, som leveres av Universitetet i Agder, deltar 20 ansatte. Evalueringene så langt viser at deltakerne er godt fornøyd med begge lederskolene. I løpet av året har Handelshøyskolen BI kvalifisert seg som leverandør for gjennomføring av lederutviklingsprogrammet Rektorskolen. Til sammen 31 lærere ble tatt opp til programmet som startet i januar 2014.

Stavanger kommunes nye lønns- og personalsystem ble i 2013 tatt i bruk i hele kommunen. Alle ledere og merkantile har fått tilbud om kurs i de ulike modulene, og det tilbys løpende repetisjonskurs og kurs for nyansatte ledere og merkantile.

Denne siden ble sist oppdatert 12. September 2014, 14:10.