6.1.6 Ny arbeidsgiverstrategi

Ny arbeidsgiverstrategi ble vedtatt i bystyret høsten 2013. Strategien består av to plandokumenter; en overordnet langsiktig arbeidsgiverstrategi og en tiltaksrettet handlingsplan. Hovedmålene i strategien er at Stavanger kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver og en handlekraftig organisasjon. Strategiene for å nå dette er nødvendig kompetanse, tydelig retning og samhandling. Det er i 2013 utarbeidet en handlingsplan for arbeidsgiverstrategien 2014-2017.

Denne siden ble sist oppdatert 12. September 2014, 14:11.