6.4 Digitalisering og arbeidsgiverpolitikk

Kap6_fyll3

Det ble i 2013 jobbet målrettet med å ta i bruk nye digitale løsninger, både for å bedre publikumstjenestene og tjenesteytingen, og for å effektivisere arbeidsprosesser.

Det gjennomføres opplæring, og nye verktøy brukes i kompetansehevende tiltak. I tillegg til mer tradisjonell kursvirksomhet, legges det fortløpende ut tips og brukerveiledninger på intranett i ulike formater, som f eks pedagogiske filmsnutter. Å øke den digitale kompetansen er en forutsetning i videreutviklingen av nye digitale arbeidsformer. Mange flere ansatte, som ikke innehar typiske saksbehandlerstillinger, har nå fått e-post, noe som effektiviserer internkommunikasjonen.

Det jobbes kontinuerlig med å utnytte alle de mulighetene nye løsninger gir.

Det er tatt i bruk prosjektmetodikk for innføring av alle nye digitale løsninger i kommunen. Dette sikrer strategisk ledelse, målrettet styring, ressursdisponering, oppfølging og gjennomføring av de digitale prosjektene.

Denne siden ble sist oppdatert 12. September 2014, 14:15.