9.6 Geodata

Det har i 2013 blitt utført ajourføring av grunnkartet i Hillevåg og Hinna bydeler. Det er i den forbindelse også produsert nytt ortofoto for hele kommunen med 4-cms oppløsning.

Avdelingen har hatt en massiv opprydding i bolignummer i borettslag. Etter opprydningen er det nå samsvar mellom bolignummeret som er registrert i matrikkelen og adressene som er registrert ute i borettslagene.

Geodataavdelingen har sammen med Statens vegvesen og Kartverket gjennomført et prøveprosjekt for raskere veinettsoppdatering med tanke på å ha oppdatert veiinformasjon til nødetatene. Prosjektet ble avsluttet i 2013 og har ført til nye arbeidsrutiner i kommunen når det gjelder veinettsoppdatering.

Det har vært et utstrakt samarbeid med andre avdelinger i kommunen. ROS-arbeid ved Beredskapsavdelingen, flytene inntaksområder ved Oppvekst og Levekår og rodekart til innsamlingsaksjonen ved bydelsutvalgene er eksempler på samarbeid. Avdelingen har også hatt en god del support på tekniske problemstillinger for hele Kultur og byutvikling.

Regnskapsresultatet er i henhold til budsjett.

Denne siden ble sist oppdatert 16. September 2014, 10:39.