10.5.2 Årsregnskap

Resultat 2013

ResultatR-2013B-2013R-2012
Driftsinntekter
Overføring fra kommunen1 333 2401 225 7761 327 640
Overføring fra andre336 820300 000328 104
Avgiftsfritt salg521 829427 324
Avgiftsfritt salg336 22610 104
MVA-kompensasjon243 303249 237
Sum driftsinntekter2 771 4181 525 7762 342 409
Driftsutgifter
Timelønn364 632290 000282 749
Sosiale utgifter51 41370 00039 868
Anordnet lønn--
Ekstern leie eiendom45 129120 00023 362
Kommunikasjonsutstyr18 29780 00015 502
Vedlikehold utstyr-20 200
Driftsutgifter bygg/utstyr741 369410 000415 349
Driftsmateriale, verneutstyr mv.717 461425 776706 629
Telefon, porto og bank--
Godtgjørelse, velferd, kurs36 232100 00086 547
Innleide transporttjenester7 97328 758
Kjøpte tjenester37530 000124 892
Avsetning tap på krav40 481-
Overføring mva-komp til kommunen249 237
Mva-kompensasjon243 303249 237
Sum driftsutgifter2 266 6651 525 7762 242 330
Brutto driftsresultat504 753100 079
Finansposter
Renteinntekter 53 40158 365
Renteutgifter
Sum finansposter53 401-58 365
Netto driftsresultat558 154158 445
Årsresultat558 154158 445
Disponering
Overskudd overført til egenkapital558 154158 445
Sum disponering558 154-158 445
Tabell 10.108 Resultat 2013
Last ned tabelldata (Excel)

Balanse 2013

Balanse20132012
Eiendeler
Andre fordringer53 40158 365
Kundefordringer86 201 115 349
Mellomregning Stavanger Kommune 3 713 3993 029 373
Sum eiendeler3 853 0013 203 087
Egenkapital og gjeld
Skyldig arbeidsgiveravgift, feriepenger og skattetrekk*113 48921 729
Fond891 650891 650
Akkumulert overskudd2 847 8622 289 708
Sum egenkapital og gjeld3 853 0013 203 087
*Skyldig forskuddstrekk blir ved hver lønnskjøring overført til egen konto for skattetrekk. Skyldig skattetrekk pr 31.12.2013 utgjør kr 76 257,-.
Tabell 10.109 Balanse 2013
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 16. September 2014, 11:05.