11.1.11 Alders- og sykehjem

Alders- og sykehjem2010201120122013
Antall sykehjemsplasser pr 31.12.945918967967
Andel sykehjem korttid20,7 %20,0 %19,8 %19,8
Antall rehabiliteringsplasser totalt inkl Spania37374141
Antall plasser aldershjem og bofellesskap eldre175175175166*
Antall dagsenterplasser214235235235
*rettet opp feil, det har kun vært 166 plasser siden 2010
Kvalitet
Andel plasser i enerom89,2 %94,7 %97,7 %98 %
Service (pr. 31.12)
Antall aktuelle søkere til:
sykehjem langtid, inkl rus, demens76814369
sykehjem korttid/veksel, ikke rehab, Spania, lindrende88837754
dagsenter eldre, inkl økning av dager100757727
aldershjem og bofellesskap eldre17413716
Tabell 11.13 Alders- og sykehjem
Last ned tabelldata (Excel)
Hjemmebaserte tjenester2010201120122013
Antall mottakere bare hjemmehjelp pr 31.12968910832792
Antall mottakere hjemmehjelp og hjemmesykepleie 31.121 4011 4541 3641 338
Antall mottakere bare hjemmesykepleie 31.121 1611 2271 2711 343
Antall oppdrag nattjenesten32 09336 75541 72241 037
Antall omsorgsboliger*347361362367
Antall bofellesskap356369368414
* Antall vedtak med iverksatt tjenestetype omsorgsbolig med- og uten innskudd.
Tabell 11.14 Hjemmebaserte tjenester
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 16. September 2014, 13:14.