11.1.15 Arbeidstreningsseksjonen

Tiltaksplasser2010201120122013
Tiltaksplasser - søknader687611482
LOS- ungdom21 %25 %18 %10 %
LOS for voksne13 %14 %17 %22 %
Arbeidstrening minoritetsspråklige menn13 %14 %19 %31 %
Arbeidstrening minoritetsspråklige kvinner7 %5 %11 %7 %
KVP-start33 %42 %35 %30 %
Tiltaksplasser antall95108163176
LOS - ungdom Kommunale tiltak17 %24 %14 %9 %
LOS - for voksne13 %15 %7 %11 %
Arbeidstrening minoritetssspråklige menn23 %17 %12 %13 %
Arbeidstrening minoritetsspråklige kvinner17 %11 %7 %7 %
KVP-start23 %33 %31 %17 %
Utplassert i komm/priv virksomhet29 %43 %
Fordelt på kjønn
Kvinner46 %34 %51 %34 %
Menn54 %66 %49 %66 %
Resultat/Sluttstatus45407064
Jobb25 %13 %33 %21 %
Skole4 %2,5 %10 %8 %
Trygd7 %2,5 %9 %8 %
Arbeidsmarkedstiltak33 %35 %10 %17 %
Tilbakeført nav20 %25 %29 %25 %
Overført annet tiltak i Arbeidstreningsseksjonen4,5 %21,0 %
Annet11 %22 %4 %0 %
Tabell 11.18 Arbeidstreningsseksjonen – Tiltaksplasser
Last ned tabelldata (Excel)
Jobbverksted2010201120122013
Antall henvendelser140158178163
Antall deltakere92105151149
Antall avsluttet92125151149
Resultat / sluttstatus
Jobb50 %46 %41 %40 %
Skole4 %6 %3 %6 %
Statlig ytelse0 %0 %0 %0 %
Statlig tiltak0 %2 %7 %7 %
Videreført annet tiltak Arbeidstreningsseksjonen9 %5 %0 %0 %
Tilbakeført innsøkende instans (NAV)23 %21 %20 %34 %
Annet4 %22 %1 %1 %
Ikke møtt28 %12 %
Praksisplasser for funksjonshemmede
Antall personer med PFF - avtale pr 31.1238394245
Søkt VTAO - varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet10131-
Innvilget VTAO - varig tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet7121314
Tabell 11.19 Arbeidstreningsseksjonen – Jobbverksted
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 16. September 2014, 13:45.