11.1.16 Dagsenter og avlastning

Dagsenter og avlastning2010201120122013
Antall plasser på dagsentrene47464346
Antall brukere av dagsentrene70626059
Antall brukere som har plass 5 dager i uken21191923
Antall plasser i avlastningsbolig28282828
Antall brukere av avlastningsplassene122132128128
Antall kriseplasser4444
Antall plasser i barne- og ungdomsbolig, bokollektiv og ungdomsbolig24252525
Antall familier med foresattstyrt personlig assistent1391311
Antall brukere med AVF (avlastningsturer)6686
Antall brukere med skolefriavlastning (videregående skole), høst13151222
Antall brukere med skolefriavlastning (videregående skole), ferie21181522
Tabell 11.20 Dagsenter og avlastning
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 16. September 2014, 13:46.