11.1.23 Vann og avløp

Vann og avløpEnhetMål 20132010201120122013
Fakta
Antall årsverkpr 31.125050494744
Vannledning-lengdekm635638644647
Spillvannsledning-lengdekm311318325334
Fellesavløpsledning-lengdekm262257254253
Avløpspumpestasjonerantall949498102
Regnværsoverløpantall31313132
Kunde/service
Pålegg om utbedring av private anleggantall1141134883
Vannmålere i driftantall2 9983 1503 0953 217
Utskifting av vannmålerantall330 (10%)5840189334
Antall slamavskillere i driftantall1 890
Tilsyn, jf Plan- og Bygningslovenantall5665
Vaktutrykninger inkl. stasjonsdriftantall634658688768
Kundehenvendelser vannkvalitet (lukt/smak)antall<10083
Produksjon - vann
Totale driftsutgifter pr. innbyggerkr782775710753
Driftsutgift - ekskl. overføring IVARkr420409423460
Vannkjøp IVAR - enhetskostnadkr/m32,12,281,922,04
Vannkjøp IVAR - mengdemill/m³19,221,820,419,218,7
Døgnforbruk pr. innbyggerl/døgn406473438406391
Sanert (fornyet) vannl. i inv. prosjektm6 3805 1914 9165 4413 511
Fornyelsestakt (san./tot.)0/00>=108,27,78,55,4
Vannledningsbrudd hovedledningerantall64 (0,1/km)70646959
Spyling vannledninger inkl. nyanlegg og etter rep.m15 0009 4536 4929 40112 300
Vannkvalitet – bakteriologisk (e.coli)godgodgodgodgod
Vannkvalitet - kjemisk/fysisk (ph/farge)godgodgodgodgod
Antall utbedrede stikkledninger i offentlig veiantall501350
Produksjon - avløp
Driftsutgifter pr. innbyggerkr/ innb.1 0691 13911951 256
Driftsutgift - ekskl. overføring IVARkr/ innb701696700712
Avløp levert IVAR - enhetskostnadkr/m31,871,852,152,42
Avløpsmengde levert IVARmill./m324,829,929,329,3
Sanert (fornyet) i inv.prosjekt avløpm8 9306 3146 57672873 260
Fornyelsestakt (saneringer / total)0/00>=106,76,110,35,5
Spylte avløpsledningerm30 00032 97331 6742840030 000
Rørinspeksjonm30 00034 66443 32932 00038 800
Strømforbruk pumpestasjoner1 000kr25,226,617,117
Antall skade utbetalinger-kommunalt ansvarantall8546
Avløpsstopp off. ledningsnettantall40465146
Antall Utbedrede stikkledninger i off. veiantall1445
Tabell 11.28 Vann og avløp
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 16. September 2014, 13:48.