11.1.26 Personal og organisasjon

Personal og organisasjon2010201120122013
Kommunenivå
Antall ansatte pr. 31.12. inkl. foretakene9 6609 0188 9939 530
Antall årsverk pr. 31.12. inkl. foretakene7 3087 3517 4057 760
Andel kvinnelige ansatte80,8 %79,8 %81,0 %81,1 %
Sykefravær7 %7,6 %7,4 %6,9 %
Gjennomsnittlig fratredelsesalder (aldersp./AFP) Kommunal landspensjonskasse (KLP)63,0 år63,7 år64,3 år65,8 år
Gjennomsnittlig fratredelsesalder (aldersp./AFP) Statens pensjonskasse (SPK)64,5 år66,1 år65,7 år65,7 år
Andel inngåtte senioravtaler per 31.12. (av målgruppen 62-67 år)63 %76 %79 %68 %*
Antall AFP per 31.12.279268274231
* Ny senioravtale fra 1. mars 2013. Endringene i avtalen gjelder for den enkelte ansatte når ny avtale skal inngås. Det vil derfor være både gammel og ny ordning i en overgangsperiode frem til 1. mars 2014. Tallene er av den grunn ikke helt sammenlignbare.
Tabell 11.31 Personal og organisasjon
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 16. September 2014, 13:53.