12.1.3 Regnskapsskjema 1B – Driftsregnskapet

Skjema 1B inneholder den totale oversikten for Stavanger kommune, herav kr 6 179 839 fordelt fra skjema 1A.

Regnskapsskjema 1B – DriftsregnskapetRegnskap 2013Justert budsjett 2013Opprinnelig budsjett 2013Regnskap 2012
Rådmann, stab og støttefunksjoner
Rådmann6 3886 4653 9404 666
Økonomi143 279142 631137 157133 102
Personal og organisasjon117 172120 191120 112112 371
Kommunikasjonsavdeling6 2196 7456 4295 631
Næring6 6487 2425 1637 197
Kommuneadvokat6 1356 2686 2095 126
Politisk sekretariat11 27211 83111 65911 666
Sum Rådmann, stab og støttefunksjoner297 113301 373290 669279 759
Oppvekst og levekår
Stab Oppvekst og levekår63 99466 37063 04161 750
Barnehage1 016 5861 022 433998 195939 482
Grunnskole1 313 5801 321 1071 295 3541 241 985
Johannes læringssenter111 427105 11496 08997 910
Stavanger kulturskole32 06235 78935 06830 782
Pedagogisk-psykologisk tjeneste33 31937 55034 16030 636
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud56 15854 17148 85148 445
Ungdom og fritid72 69573 25970 82265 253
Helsestasjon og skolehelsetjenesten60 65960 83855 73552 862
Sentrale midler oppvekst/bistandsprosjekt000−451
Helse- og sosialkontor1 508 4801 497 4731 507 2431 384 030
NAV224 260212 311181 447193 014
Fysio- og ergoterapitjenesten61 13657 98255 09552 910
Barnevernstjenesten193 770190 166177 513185 257
Hjemmebaserte tjenester170 234165 810128 930148 111
Alders- og sykehjem125 164119 64390 241127 426
Stavanger legevakt35 22835 68128 80930 548
Rehabiliteringsseksjonen41 57441 53440 88635 923
Arbeidstreningsseksjonen10 60110 84712 1629 566
Flyktningseksjonen8 9509 2998 2448 329
EMbo0000
Dagsenter og avlastningsseksjonen101 39597 20285 38788 323
Tekniske hjemmetjenester5921 3411 237130
Krisesenteret i Stavanger10 39010 0849 5929 603
Sentrale midler levekår17 70342 99071 44042 045
Sentrale midler legetjeneste63 46058 41458 20055 173
Sum Oppvekst og levekår5 333 4165 327 4085 153 7414 939 042
Bymiljø og utbygging
Stab Bymiljø og utbygging4 2974 7584 7074 501
Brann- og feiervesen-8 031-7 690-5 690-5 894
Miljø4 4984 4714 4373 487
Utbygging2 04112 2134 12010 508
Stavanger Eiendom-244 631-261 651-265 492-232 224
Park og vei127 452128 510119 542118 141
Idrett109 647111 067103 32491 914
Vannverket20100−12
Avløpsverket-17 8560019 718
Renovasjon83140140-2 731
Plan og anlegg−504000
Sum Bymiljø og utbygging-22 805-8 182-34 9127 407
Kultur og byutvikling
Stab Kultur og byutvikling10 91210 47110 44711 053
Byggesaksavdelingen41000
Planavdelinger35 26735 72428 00529 036
Kulturavdelingen138 234139 680135 021134 072
Sum Kultur og byutvikling184 454185 875173 473174 161
Felles inntekter og utgifter
Sum felles inntekter og utgifter-5 792 178-5 806 474-5 582 971-5 400 368
Sum totalt0000
Tabell 12.3 Regnskapsskjema 1B – Driftsregnskapet
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 16. September 2014, 14:03.