12.2.13 Note 11: Utlån

Utlån31.12.201331.12.2012
Startlån1 224 2011 040 857
Avsatt til tap på framtidige utlån−11 784−11 784
Sum utlån startlån1 212 4171 029 073
Stokka Kirke100200
Viking Fotball ASA4 0504 550
Ansvarlig lånekapital Lyse1 091 9001 135 576
Rogaland Rideklubb2 6402 720
Tou Scene1 1001 300
SKP7283
Varmestuens venner913913
Museum Stavanger AS6 6677 104
Forus og Gausel Idrettslag1 7001 700
Oilers Invest AS67 16770 717
Sum andre utlån1 176 3071 224 863
Sum utlån2 388 7242 253 936
Renovasjonen IKS1 6503 300
Natur og Idrettsservice KF15 45017 200
Sølvberget KF22 74512 485
Konserninterne langs. fordr.39 84532 985
Avsatt på bundne investeringsfond 48008 7368 736
Tabell 12.36 Utlån
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 16. September 2014, 14:14.