12.2.15 Note 13: Utestående fordringer

Utestående fordringer31.12.201331.12.2012
Eiendom, vann og avløp (sikret ved legalpant)2 0521 450
Sentrale styringsorganer116 315218 452
Stavanger Eiendom25 63723 089
Bymiljø og utbygging eks.Stavanger Eiendom12 61422 134
Oppvekst11 69913 200
Levekår199 905184 347
Kultur og byutvikling4 4829 147
Mva-kompensasjon131 698108 459
Syke-svangerskap 30 46529 545
Kortsiktige fordringer lønn−50074
Sum totalt534 367609 897
Avsatt til dekning av tap på utestående fordringer−12 200−12 200
Sum utestående fordringer *522 167597 697
Tabell 12.38 Utestående fordringer. *) Herav innen konsernet 3 226 tusen kroner, jfr. note 16
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 16. September 2014, 14:14.