12.2.17 Note 15: Endringer i regnskapsprinsipp

Som en følge av endringer i forskrift om årsregnskap og årsberetning, er virkning av endringer i regnskapsprinsipp i 2007 og tidligere, som er regnskapsført mot likviditetsreserven, ført over til egne egenkapitalkontoer for endring av regnskapsprinsipp. Tilsvarende ble virkningen av at tilskuddet til ressurskrevende brukere er lagt om fra 2008 ført mot konto for endring av regnskapsprinsipp.

Endringer i regnskapsprinsipp
31.12.201331.12.2012
IB 39 84139 841
UB39 84139 841
Konto for endring av regnskapsprinsipp består pr 31.12.2011 av følgende poster:ÅrBeløp
Utbetalte feriepenger199398 967
Varebeholdning20016 472
Kompensasjon for mva2001−13 989
Øvrige endringer periodiseringsprinsipp33 912
Tilskudd til ressurskrevende brukere2008−85 521
Sum bokført mot konto for prinsippendring 39 841
Tabell 12.40 Endringer i regnskapsprinsipp
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 16. September 2014, 14:15.