12.2.21 Note 18B: Spesifikasjon over regnskapsmessig udekket (underskudd) investering

Regnskapsmessig merbrukBudsjett 201320132012
Tidligere opparbeidet udekket−42 372−17 316
Årets avsetning til inndekking42 37242 37217 316
Nytt udekket i regnskapsåret−76 625−42 372
Totalt udekket til inndekking−76 625−42 372
Tabell 12.45 Spesifikasjon over regnskapsmessig udekket (underskudd) investering
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 16. September 2014, 14:17.