12.2.22 Note 19: Garantier gitt av kommunen

Garantier gitt av kommunen – nedkvittert pr 31.12.13

Garanti gitt tilGarantibeløpGarantien utløper
IVAR IKS 43,60% 1)650 7072017, 22, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41
Stavanger konserthus IK191 3502035
Brannvesenet Sør-Rogaland IKS2 9902025
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland6252038
Stiftelsen Ullandhauggarden2382016
Stiftelsen Øyane sykehjem 1 0582019
Stiftelsen Blidensol sykehjem7742018
Rogaland Rideklubb 4002015
Borettslaget Gauselparken23 1662033
Borettslaget Krosshaug I10 6962035
Borettslaget Ramsvik 5 4842033
Borettslaget Ramsvik 11 2942033
Forus Utvikling AS44 0002031
Private barnehager/andelsbarnehager 30 5712030
Ryfast AS 169 8002036
Vikinghallen AS13
Med hjemmel i sosiallovgivningen 3 2612014/15/33
Sum garantier1 146 428
Tabell 12.46 Garantier gitt av kommunen. *1) Oppført med andelen som Stavanger kommune garanterer for
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 16. September 2014, 14:17.