12.2.27 Note 24: Kapitalkonto

Kapitalkonto
01.01.2013 Balanse (underskudd i kapital)01.01.2013 Balanse (kapital)6 821 603
Debetposteringer i åretKreditposteringer i året
Salg av fast eiendom og anlegg23 686Aktivering av fast eiendom og anlegg1 000 440
Nedskrivninger fast eiendom6 460Aktivering BBL-leil88 720
Avskriving av fast eiendom og anlegg236 413Aktivering av utstyr, maskin. og transportmidler86 674
Korrigeringer anlegg114Kjøp av aksjer og andeler15 330
Avskrivninger av utstyr, maskiner og transportmidler53 067Utlån startlån343 001
Nedskrivninger aksjer og andeler9 752Utlån egne midler11 800
Avdrag mottatt på startlån159 107Avdrag på eksterne lån511 753
Avdrag mottatt på andre utlån53 495
Avskrevet andre utlån72
Bruk av midler fra eksterne lån1 017 623
Pensjonsmidler (krediteringer under AM)230 058
Salg av aksjer9 110
31.12.2013 Balanse (Kapital)7 080 36431.12.2013 Balanse (underskudd i kapital)
Tabell 12.50 Kapitalkonto
Last ned tabelldata (Excel)

signaturer_regnskap

Denne siden ble sist oppdatert 16. September 2014, 14:13.