12.2.8 Note 7: Anleggsmidler

Anleggsmiddelgrupper

AnleggsmiddelgruppeAvskrivn.planEiendeler
Gruppe 00 årKunst, tomtegrunn
Gruppe 15 årEDB-utstyr, kontormaskiner og lignende.
Gruppe 210 årAnleggsmaskiner, maskiner, inventar og utstyr, verktøy, transportmidler og lignende.
Gruppe 320 årBrannbiler, parkeringsplasser, trafikklys, tekniske anlegg (VAR), renseanlegg, pumpestasjoner, forbrenningsanlegg og lignende.
Gruppe 440 årBoliger, skoler, barnehager, idrettshaller, veier, ledningsnett og lignende
Gruppe 550 årForretningsbygg, lagerbygg, administrasjonsbygg, sykehjem og andre institusjoner, kulturbygg, brannstasjoner og lignende.
Tabell 12.27 Anleggsmiddelgrupper
Last ned tabelldata (Excel)

Anleggsmidler

AnleggsmidlerGruppe 0Gruppe 1Gruppe 2Gruppe 3Gruppe 4Gruppe 5
Anskaffelseskost2 103 295137 837496 76861 2058 804 3532 375 962
Akkumulerte/reverserte nedskrivninger−111−4260−3 805−3 892
Akkumulerte ordinære avskrivninger−74 975−194 489−23 430−2 206 794−425 648
Bokført verdi 01.01.132 103 29562 751301 85337 7756 593 7541 946 422
Tilgang i regnskapsåret108 64215 66271 01251 846500 696339 256
Avgang i regnskapsåret−16 511000−1640
Delsalg i året−7 011
Avskrivninger i regnskapsåret0−14 460−38 607−2 220−197 156−37 037
Nedskrivninger 00000−6 460
Reverserte nedskrivninger00000
Bokført verdi 31.12.132 188 41563 953334 25887 4016 897 1302 242 181
1) 2) 2) 1) 1) 1)
Hovedoversikt balanse:
1) Faste eiendommer og anlegg11 415 127
2) Utstyr, maskiner og transportmidler398 211
Sum kalkulatoriske avskrivninger145 653
Sum ordinære avskrivinger 289 480
Sum avskrivninger435 133
Tabell 12.28 Anleggsmidler
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 16. September 2014, 14:12.