2.1.4 Balanseregnskapet

BalanseregnskapetRegnskap 2013Andel 2013Regnskap 2012Andel 2012Endring 2013-2012
Anleggsmidler21 31292,1 %19 79291,0 %1 520
Omløpsmidler1 8317,9 %1 9689,0 %−137
Sum eiendeler23 143100,0 %21 760100,0 %1 383
Egenkapital7 27431,4 %7 078,032,5 %196
Langsiktig gjeld14 38462,2 %13 13660,4 %1 247
Kortsiktig gjeld1 4856,4 %1 5457,1 %−60
Sum egenkapital og gjeld23 143100,0 %21 760,00100,0 %1 383
Arbeidskapital346422−77
Tabell 2.5 Balanseregnskap. Beløp i hele mill. kr. Omløpsmidler minus kortsiktig gjeld
Last ned tabelldata (Excel)

Balanseregnskapet 31.12.13 viser at omløpsmidlene utgjør kun 7,9 % av eiendelene mens anleggsmidlene utgjør resterende 92,1 %. Økt andel anleggsmidler fra 2012 er et resultat av investeringsnivået i 2013. Den langsiktige gjeldsforpliktelsen øker mer enn oppbyggingen av egenkapital. Noe av det mest sentrale i utviklingen fra 2012 til 2013, er at arbeidskapitalen og likviditeten er svekket i løpet av fjoråret. Se ytterligere kommentarer under avsnitt om premieavvik.

kap5_hoved1

Denne siden ble sist oppdatert 12. September 2014, 13:18.