2.3.3 Egenfinansiering av investeringer

I kommunens finansielle strategi legges det til grunn at egenfinansieringen av investeringer over tid skal være minst 50 %. Dette for å bevare en bærekraftig økonomi og opprettholde kommunens økonomiske handlefrihet. I 2013 var andelen låne- og egenfinansiering av investeringene på henholdsvis 52 % og 42 %. Udekket finansieringsbehov utgjorde 6 %. Andelen egenfinansiering var således under målsettingen på 50 %. Figuren under viser hvordan andelen egenfinansiering har utviklet seg de siste ti årene.

Figur 2.9 Egenfinansiering av investeringer
Figur 2.9 Egenfinansiering av investeringer

Denne siden ble sist oppdatert 12. September 2014, 13:20.