4.2.1 Selvbetjeningsløsninger

Kap4_fyll2

Selvbetjent servicetorg

Et selvbetjent elektronisk servicetorg er på plass i Olav Kyrres gate 23. Bruksområdene er foreløpig å hente fram byggesaksinformasjon, søknadsskjema og sakspapirer. Med et papirløst arkiv vil bruksområdene øke.

VOF

Antall meldinger om feil og mangler på kommunal infrastruktur som legges i varslingssystemet, Gemini melding, ligger ganske stabilt på rundt 10 000 meldinger årlig. Antall henvendelser som kommer via selvbetjeningsløsningen VOF (varsle om feil), er jevnt stigende. Antallet VOF- meldinger har gått fra 31 prosent i 2012 til 34 prosent av det totale antallet meldinger som kom inn via Gemini i 2013.

Servicetorget oppfordrer folk aktivt til å bruke VOF- systemet. Det ble utviklet en egen mobilversjon av VOF for smarttelefoner og nettbrett som kan brukes til varsling av feil i friområder, idrettshaller og andre strategiske steder med skilting og QR-koder.

e-Skjema

e-skjemaløsningen Kommune 24:7 er en løsning som gir brukeren mulighet til å fylle ut og sende inn søknadsskjemaer direkte via nettleser. Deretter sendes søknaden videre til riktig saksbehandler i kommunens sak- og arkivsystem. De fire første pilotskjemaene var på plass i oktober 2012. Etter et års testing kom det på plass ett nytt skjema i slutten av 2013, og flere er under utvikling. I tillegg har en fått etablert en ny løsning for å søke barnehage/SFO-plass. Denne var på plass 1. januar 2014.

Telefoni

Telefonisystemet Lync og sentralbordsystemet Trio er tatt i bruk. Lync kan utvides til både gruppesamtaler, skjermdeling, bruk av Skype og video. Denne funksjonaliteten kan både effektivisere det daglige arbeidet og redusere behovet for reising.

Denne siden ble sist oppdatert 12. September 2014, 13:53.