4.4 Brukerdialog

Nettbasert individuell plan

Tjenestemottakere med behov for langvarige og koordinerte tjenester har rett til å få utarbeidet en individuell plan. Målet er å sikre bruker et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud

Det er nå opprettet 126 nettbaserte individuelle planer av i alt 614 innvilgede planer.

Det har jevnlig vært kurs for nye plankoordinatorer og plandeltakere som planeier, pårørende og samarbeidspartnere. I tillegg har plankoordinatorer fått tilbud om å delta på «verksted» der de har jobbet med egne planer og tatt opp aktuelle spørsmål og problemstillinger.

Denne siden ble sist oppdatert 12. September 2014, 13:54.