5.1.3 Eierstyring

Stavanger kommunes eierskapspolitikk uttrykkes hovedsakelig gjennom eierskapsmeldingen som skal revideres minimum én gang i valgperioden. Eierskapspolitikken innbefatter alle prinsipper, retningslinjer og strategier som regulerer kommunens eieroppfølging og selskapenes virksomhet. Bystyret behandlet høsten 2013 en revidert versjon av eierskapsmeldingen. Stavanger kommune arbeider også kontinuerlig med å utvikle og revidere selskapsspesifikke eierstrategier. I 2013 ble det igangsatt et arbeid med eierstrategier for Brannvesenet Sør-Rogaland IKS og Forus Næringspark AS.

Denne siden ble sist oppdatert 12. September 2014, 13:57.