5.2.3 Nytt lønns- og personalsystem (LØP)

Prosjektet for nytt lønns- og personalsystem er avsluttet. Sluttrapporten ble vedtatt av administrasjonsutvalget januar 2014.  Stavanger kommune har med det nye verktøyet fått et samlet og moderne lønns- og personalsystem, som dekker de fleste krav kommunen satte for prosjektet. De kommunale foretakene har også tatt i bruk den nye lønnsmodulen. Det er etablert en egen drifts- og utviklingsfunksjon for funksjonalitet og effektiv bruk av systemet. De kommunale foretakene har tatt i bruk lønnsmodulen mens personalmodulen rulles ut.

Denne siden ble sist oppdatert 12. September 2014, 13:58.