5.2.5 Energiøkonomisering

Gjennom omstillingsprosjektet Energiledelse har Stavanger eiendom 46 eiendommer som det rapporteres på årlig. Totalt driftet seksjonen ved utgangen av året 63 eiendommer. Volumet økte med 8 eiendommer i 2013. Resultat av sentralstyring er gjengitt i tabellen under.

År2010201220132012 vs 2013
Årsforbruk (KWh)44 880 81740 171 10137 110 245
Endring - reelt forbruk-10,5 %-17,3 %-7,6 %
Graddags-korrigert41 379 09839 280 77936 700 140
Areal (m2 BTA)232 915233 795232 418
Graddagskorrigert endring 2010-5,1 %-11,3 %-6,6 %
Tabell 5.2 Energiresultat for 46 bygg som inngår i omstillingsprosjektet, sammenlignet mot referanseåret 2010.
Last ned tabelldata (Excel)

Prosjektets fase 1 (46 eiendommer) hadde mål om en energireduksjon på 10 prosent i 2012 (sammenlignet mot referanseåret 2010), og nye 3 prosent de neste 5 årene – totalt 25 prosent i en 5-års periode. For 2012 var resultatet 10,5 prosent reduksjon i reelt forbruk, og 5,1 prosent etter gradagskorrigering. Gradagskorrigerte tall vil si at forbrukstall på energi er justert i forhold til en middeltemperatur slik at sammenligning av tall fra år til år er mulig. Som referanse for justeringene brukes en 30-års periode (1980-2010) der døgnmiddelverdien for temperatur brukes for å justere forbruket opp eller ned. Har det vært et mildere klima enn referansen justeres forbruket opp, kaldere klima justeres forbruket ned. Graddagskorrigerte tall sier derfor ikke noe om det virkelige forbruket, men hvor godt eller dårlig byggene driftes i forhold til utetemperaturen.  Tilsvarende for 2013, målt mot referanseåret 2010, er 10, 5 prosent og 11,3 prosent gradagskorrigert. Endring fra 2012 til 2013 er på 7,6 prosent reelt forbruk og 6,6 prosent etter gradagskorrigering. Dette utgjør en besparelse på 7,777 MWh på 2 år, og gradagskorrigert er reduksjonen 4,678 MWh.

Dette resultatet er tilfredsstillende, men en vil jobbe systematisk for å nå målet om 25 prosent reduksjon i 2016 (sammenlignet med referanseåret 2010).

Denne siden ble sist oppdatert 12. September 2014, 13:59.