5.3.2 Samhandlingsreformen

Samhandlingsreformen og samarbeidsavtalene inngått med Helse Stavanger HF har i noen grad påvirket helse- og omsorgstjenestene i Stavanger kommune. Samarbeidet med spesialisthelsetjenesten og meldingsutvekslingen fungerer bedre, og det tilrettelegges for god pasientflyt. Det har vært stor oppmerksomhet på samhandlingsreformen og hvilke effekter den har på tjenesteområdene. Dette er en retningsreform og den vil derfor påvirke eksisterende tjenester. Det kan være utfordrende å vurdere reformens betydning for utviklingen, både på folkehelseområdet og i helse- og omsorgstjenestene.

Denne siden ble sist oppdatert 12. September 2014, 14:00.