5.3.4 Anskaffelser i kommunen

Nye verktøy implementeres og prosesser, oppfølging, opplæring og informasjon forbedres kontinuerlig. De ulike verktøyene for konkurransegjennomføring, avtaleoppfølging og analyse som kommunen nå tar i bruk, bidrar til mer effektive prosesser, bedre internkontroll og bedre informasjon. Dette gjelder både eksisterende avtaler og nye avtaleområder.  Analyseverktøyet Statistical Analysis System, SAS, ble innført høsten 2013. Verktøyet gir en detaljert oversikt over kommunens innkjøp, leverandører og lojalitet til inngåtte avtaler. På den måten får virksomhetene hjelp til å gjøre mest mulig økonomiske innkjøp.

Gjennom økt satsing på kurs, informasjon og nye bestillingsmåter jobbes det med å lede kommunens bestillinger over på E-handel. Fra 2012 til 2013 økte antall ordre på E-handel med 15 prosent.

Denne siden ble sist oppdatert 12. September 2014, 14:00.