5.4 Forskning og utvikling (FOU)

5.4.1 Storbyforskning

Storbyene har spesielle utfordringer som det er viktig å belyse gjennom forskning. De fem storbyene (Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand) samt KS samarbeider for å øke kunnskapen om storbyspørsmål. Samarbeidspartnerne er også pådrivere for gjennomføring av aktuell, relevant og nyttig forskning.

Stavanger kommune har i 2013 vært prosjektførende by for to forskningsprosjekter med en samlet ramme på kr 1,8 mill. (eks. moms). Prosjektet Evaluering av kommunale boligvirkemidler er i hovedsak gjennomført og sluttrapport leveres våren 2014. Forskningsprosjektet Verdiskapingsevnen i storbyregionene startet opp høsten 2013. Storbyforskningsprogrammet avlegger egen årsmelding.

5.4.2 Smarter City Challenge og andre forskningsprosjekter

Stavanger var en av 31 byer som i 2013 mottok et Smarter City Challenge-stipend fra IBM. I en periode på tre uker gjennomførte IBM 60 intervjuer. Intervjuene dannet grunnlag for anbefalinger til kommunens strategi for ny aktiv eldresatsing innen seks kategorier: kommunikasjon, styring og administrasjon, sosialt og politisk, levering av helse – og omsorgstjenester, økonomi og finansiering og teknologi.

Kap8_fyll3

Melding om universitetsbyen Stavanger er sluttbehandlet. Meldingen har et eget kapittel om forskning og innovasjon som skal følges opp i et samarbeid mellom kommunen og forskningsmiljøene.

Det er tatt initiativ til å styrke innsatsen innen fornying og innovasjon gjennom økt deltagelse i internasjonale prosjekter og nettverk. Dette er nærmere omtalt i kapittelet om samfunn og miljø.

Denne siden ble sist oppdatert 12. September 2014, 14:01.