5.4.1 Storbyforskning

Storbyene har spesielle utfordringer som det er viktig å belyse gjennom forskning. De fem storbyene (Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand) samt KS samarbeider for å øke kunnskapen om storbyspørsmål. Samarbeidspartnerne er også pådrivere for gjennomføring av aktuell, relevant og nyttig forskning.

Stavanger kommune har i 2013 vært prosjektførende by for to forskningsprosjekter med en samlet ramme på kr 1,8 mill. (eks. moms). Prosjektet Evaluering av kommunale boligvirkemidler er i hovedsak gjennomført og sluttrapport leveres våren 2014. Forskningsprosjektet Verdiskapingsevnen i storbyregionene startet opp høsten 2013. Storbyforskningsprogrammet avlegger egen årsmelding.

Denne siden ble sist oppdatert 12. September 2014, 14:01.