6.5 Tabellvedlegg

Fordeling av kvinner og menn samt gjennomsnittslønn for kvinner og menn etter tjeneste- og virksomhetsområde

Andel kvinner (prosent)Andel menn (prosent)Antall ansatteGjennomsnittslønn kvinnerGjennomsnittslønn mennKvinners lønn i % av menns lønn
Stavanger kommune81 %19 %8 948400 812427 35393,8
Tjeneste-område
Oppvekst og levekår fagstab7624102520 713625 49683,2
Økonomi6040165470 441486 67496,7
Personal og organisasjon7426110466 509543 04585,9
Bymiljø og utbygging3466224529 561526 949100,5
Kultur og byutvikling5347109528 743570 36992,7
Øvrige sentraladm742635552 227646 94485,4
Virksomhets-område
Skole79222 180431 005434 04599,3
Barn og unge7723455434 171454 73195,5
Barnehage9551 564378 970331 730114,2
Helse og sosial kontor928118442 797502 73088,1
Hjemmebaserte tjenester81191 553358 353336 430106,5
Sykehjem89111 074359 767362 44599,3
Bydekkende tjenester levekår7822602376 632357 770105,2
Bydekkende tjenester oppvekst6932483461 209456 355101,1
NAV kontor901099403 475416 69096,8
Fagavdeling Helse 2013881267491 692929 01352,9
Tabell 6.3 Fordeling av kvinner og menn samt gjennomsnittslønn for kvinner og menn etter tjeneste- og virksomhetsområde
Last ned tabelldata (Excel)

Etter stillingsgrupper

Andel kvinnerAndel mennAntall ansatteGjennomsnitts-lønn kvinnerGjennomsnitts-lønn mennKvinners lønn i % av menns lønn
Ufaglærte80202 126315 997293 217108
Fagarbeidere 201388121 636358 718356 175101
Stilling med krav om høyskole-/bachelorutdanning86142 737418 316419 272100
Stilling m/krav om høyskoleutdanning. m/ytterligere spesialutdanning 20138119848473 162475 258100
Mellomledere 20136337421534 109525 429102
Virksomhetsledere, avdelingsledere og direktører 20137228188657 959742 03289
Akademikere 20136337760535 731572 72394
Tabell 6.4 Etter stillingsgrupper
Last ned tabelldata (Excel)

Lønnet permisjon

Tapte dagsverk på grunn av permisjon i prosent av mulige dagsverk for ansatte i Stavanger kommune totalt og blant menn og kvinner, fra og med 4. kvartal 2012 til og med 3. kvartal 2013.

Lønnet permisjon i altSykt barnSvangerskap og omsorgAnnen lønnet permisjonUlønnet permisjon
I alt3,20,52,60,20,2
Kvinner3,50,52,90,20,2
Menn1,70,41,30,10,1
Tabell 6.5 Lønnet permisjon. Kilde: KS
Last ned tabelldata (Excel)

Egenmeldt og legemeldt sykefravær de siste årene for ASSS-kommunene, samt prosentpoeng endring fra 2011 til 2012

2010201120122013Endring
Stavanger7,07,67,46,9-0,5
Sandnes6,46,76,57,00,5
Bergen9,39,49,59,50
Bærum8,58,28,0
Drammen8,38,88,27,9-0,3
Fredrikstad9,39,79,29,40,2
Kristiansand8,18,28,68,60
Oslo8,48,78,38,70,4
Tromsø9,69,79,59,2-0,3
Trondheim9,99,99,59,60,1
Tabell 6.6 Egenmeldt og legemeldt sykefravær de siste årene for ASSS-kommunene, samt prosentpoeng endring fra 2011 til 2012
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 12. September 2014, 14:18.