7.14 Stavanger hjemmehjelp

Stavanger hjemmehjelp skal levere praktisk bistand til nødvendig renhold, klesvask, sengetøyskift og hjelp til å bestille husholdningsvarer. Antall hjemmeboende med en demensdiagnose øker. Ansatte i Stavanger hjemmehjelp har en viktig rolle i å kunne oppdage tidlige tegn på demens og gi brukerne en forutsigbar og tilrettelagt hjelp. I 2013 ble ansatte ved Stavanger hjemmehjelp med i demensarbeidslagene i Madla-, Tasta- og Eiganes hjemmebaserte tjenester. Dette skal utvides til arbeidslagene i resten av virksomhetene i hjemmebaserte tjenester.

To ansatte i Stavanger hjemmehjelp ble i 2013 overført til hverdagsrehabiliteringsteamet ved Madla hjemmebaserte tjenester.

I tillegg til å støtte brukerne i å være aktive deltakere i eget liv, har virksomheten lagt vekt på å undervise ansatte i forebygging av smitte, forebygging av hjemmeulykker og holdninger og etikk.

Regnskapsresultatet for 2013 er i henhold til budsjett.

Denne siden ble sist oppdatert 12. September 2014, 14:44.