9.2 Kommuneplan

Planprogram for Kommunedelplan for Stavanger sentrum ble vedtatt, og arbeidet med planutvikling har pågått i hele 2013. Det har vært en del eksterne ressurser i arbeidet med planen. Gjennom perioden har det vært utstrakt kontakt med interessenter gjennom flere ulike fora og media. Resultatene fra idéfasen ble presentert med en utstilling i Kulturbanken i mai, og for bystyret i desember.

I mai fastsatte bystyret planprogrammet for Kommuneplanen 2014-2029. Den tverrfaglige prosjektorganisasjonen ivaretar kommuneplanrulleringen som har pågått i hele 2013. Det foregår et aktivt samarbeid med kommunene Sola og Sandnes som rullerer sine kommuneplaner. Randaberg deltar også på møtene, men rullerer ikke kommuneplanen denne perioden.

Regionalplan for Jæren ble vedtatt i oktober, og med dette har regionens verktøy for utvikling av byområdet blitt revidert for første gang siden fylkesdelplanen for langsiktig byutvikling på Nord-Jæren ble vedtatt i 2001.

Det er utviklet en handelsanalyse som er felles for kommuneplanen og KDP sentrum. Analysene er laget med GIS-verktøyet ArcGIS, som har gjort det mulig å simulere forskjellige scenarier, blant annet for senterutvikling.

kap9_fyll3

Kommunedelplan for universell utforming 2014-2029 ble vedtatt utlagt til offentlig ettersyn og er sendt på høring i 2013.

Avdelingen deltar i flere interne prosesser, blant annet større reguleringsplaner og analysearbeider og i nasjonale og internasjonale nettverk som Storbyforsk og Nettverk for nordiske kunnskapsbyer (NCN).  Avdelingen er også representert i styringsgruppa for Fagplan idrett. Videre deltar avdelingen i regionale analyse- og utredningsprosesser.

Regnskapsresultatet er i henhold til budsjett.

Denne siden ble sist oppdatert 16. September 2014, 10:37.