11.1.10 NAV-kontor

NAV-kontor2010201120122013
Sosialtjenesten
Mottakere av sosialhjelp3 1583 1692 9613 192
- Andel under 25 år 24%24%23%22%
- Andel med sosialhjelp som viktigste kilde livsopphold19%17%29%30%
- Andel langtidsmottakere (sosialhjelp over 6 mnd. siste år)38%38%38%37%
Nyregistrerte i løpet av året688580518592
Stønadsmottakere i % av befolkning 2,52,52,32,4
Utbetalt sosialhjelp (mill. kr. brutto)128,1130,6128,9147,9
Rusvern: Antall brukere dekning av priv institusjon/reise 15811099115
Rusvern: Utbetalt (mill kr) dekning av priv institusjon/reise 7,85,34,57,8
Midlertidig bolig, utbetalt (mill kr)9,19,514,618,4
Midlertidig bolig, antall brukere221222289356
Antall unge u/25 år på hospits22192127
Kvalitet
Klagesaker om sosialhjelp oversendt fylkesmannen961306179
Klagesaker om sosialhjelp avgjort av fylkesmannen87968185
Andel klagesaker sosialhjelp med medhold83917277
Service
Gjennomsnittlig ventetid (dager) søknad økonomisk sosialhjelp8,77,48,28,4
Tabell 11.12 NAV-kontor
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 16. September 2014, 13:14.