11.1.22 Renovasjon

RenovasjonEnhet2009201020122013
Antall årsverk6,56,56,57
Papir, papptonn8 0728 56984257 850
Glass1 3401 46313931 165
Farlig avfall292305372508
Våtorganisk avfall (inkl. hageavfall)13 95013 0251365014 554
Plast (emballasje)493536666659
Metaller1 3911 40514721 750
Elektrisk/elektronisk (EE-)avfall1 9862 83629673 064
Tøy og tekstiler8348748871 338
Trevirke4 0493 95740874 941
Gips369460
Bildekk16
Sum gjenvunnet husholdningsavfall35 50233 0713429536 302
Sum restavfall (forbrenning m/energiutnyttelse)18 39818 3811993820 479
Sum innsamlet husholdningsavfall50 50151 4525423356 932
Andel gjenvunnet husholdningsavfall >600%63,9 %64,3 %63,2 %64 %
Tallene gjelder husholdningsavfall inkl. Stavangers andel av mottatt avfall på IVARs gjenvinningsstasjoner, samt EE-avfall levert til butikker.
Tabell 11.27 Renovasjon
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 16. September 2014, 13:48.