11.1.5 Johannes læringssenter

Johannes læringssenter2010201120122013
Barnehage
Innføringsbarnehagen på Johannes LæringssenterAntall barn46565651
Barnehager flerspråklige assistenter"379419522482
Grunnskole
Innføringsskolen på Johannes Læringssenter (1-7. trinn)Antall elever203206246274
Grunnskoler - tospråklig fagundervisning og morsmålsopplæring"750830784820
Tospråklig fagopplæring og morsmålsopplæring (Innføringssk.)"175186243266
Voksenopplæring
Overgangsordning (timetelling)Antall deltakere379
Pr. capita-tilskudd (tilskudd over 5 år)"8781 0161 001928
Norskopplæring - asylsøkere (oppstart november)"92861814
Norskopplæring, INTRO-program for Stavanger "231223234258
Norskopplæring, INTRO-program fra andre kommuner"41615961
Samfunnskunnskap på et språk deltakeren forstår, 50 timer"582670643640
Antall språk i samfunnskunnskap – 50 timer Antall språk15151215
Kvalifiseringsprogr. (inkl. Arbeidstreningsseksj. og Cafe Gummien)Antall deltakere80676064
Norskopplæring - betalingsdeltakere på dag og kveld"1 0871 0891 3041 552
Norskopplæring - nettundervisning"225417500667
Oppdragsundervisning - eksterne kurs"- 16
Grunnskole og språkkl. minoritetsspråklige ungd. (16-25 år), innvandrere"180175180179
Grunnskole og språkkl. minoritetsspråklige ungd. (16-25 år), asylsøkere"20-
Grunnskole norske voksne "4421
Engelsk voksne på dag - norske og minoritetsspråklige "90185215216
Engelsk voksne på kveld - norske og minoritetsspråklige "- - 1144
Spesialundervisning for voksne "175233183178
Fagkonsulent innen synAntall klienter163168144158
Fagkonsulent innen hørsel"356433406445
Rådgiverkontor for hørselshemmede"163160152164
Datahjelp"39283420
Kvalitet
Antall plasser i mottaksbarnehagen48484848
Antall timer i gjennomsnitt (1.-7. klassetrinn)30282828
Antall timer MMO og TFO i gjennomsnitt (1.-7. klasse)*3344
Min. antall timer norskopplæring og samfunnskunnskap300300300300
Maks. timetall for innvandrere - spor 1-32 7002 7002 7003 000
Maks. timetall for deltakere i introduksjonsprogrammet2 7002 7002 7003 000
* MMO: morsmålsopplæring, TFO: tospråklig fagopplæring
Tabell 11.5 Johannes læringssenter
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 16. September 2014, 13:12.